Icon
Photos / Sounds
Species / Taxon Name
Observer
Place
Actions

Photos / Sounds

Square

What

Least Grebe Tachybaptus dominicus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 02:54 PM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Northern Jacana Jacana spinosa

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 02:55 PM CDT

Photos / Sounds

What

Giant Cowbird Molothrus oryzivorus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 03:24 PM CDT

Description

Vigilando los nidos de las oropéndolas.

Photos / Sounds

What

Montezuma Oropendola Psarocolius montezuma

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 03:30 PM CDT

Photos / Sounds

What

Amazon Kingfisher Chloroceryle amazona

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 03:35 PM CDT

Photos / Sounds

What

Limpkin Aramus guarauna

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 03:39 PM CDT

Photos / Sounds

What

Grey Hawk Buteo plagiatus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 03:44 PM CDT

Photos / Sounds

What

Boat-billed Heron Cochlearius cochlearius

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 04:07 PM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Green Heron Butorides virescens

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 04:07 PM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Snowy Egret Egretta thula

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 04:35 PM CDT

Photos / Sounds

What

Tricoloured Heron Egretta tricolor

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 04:37 PM CDT

Photos / Sounds

What

Snail Kite Rostrhamus sociabilis

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 04:37 PM CDT

Photos / Sounds

What

Neotropic Cormorant Phalacrocorax brasilianus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 04:03 PM CDT

Photos / Sounds

What

Altamira Oriole Icterus gularis

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:01 PM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Bronzed Cowbird Molothrus aeneus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:07 PM CDT

Photos / Sounds

What

Filigree Skimmer Pseudoleon superbus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:08 PM CDT

Photos / Sounds

What

Groove-billed Ani Crotophaga sulcirostris

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:08 PM CDT

Photos / Sounds

What

Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:08 PM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Kingbirds Genus Tyrannus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:11 PM CDT

Photos / Sounds

What

Blue-black Grassquit Volatinia jacarina

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:12 PM CDT

Photos / Sounds

What

Northeastern Spiny-tailed Iguana Ctenosaura acanthura

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 16, 2018 05:18 PM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Rose-bellied Lizard Sceloporus variabilis

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:50 AM CDT

Photos / Sounds

What

Blue-grey Gnatcatcher Polioptila caerulea

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:43 AM CDT

Description

Defendiendo su territorio de un Myiozetetes similis y un tyrannus.

Photos / Sounds

What

Kingbirds Genus Tyrannus

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:40 AM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Blue-black Grassquit Volatinia jacarina

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:42 AM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Malachite Siproeta stelenes

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:35 AM CDT

Photos / Sounds

What

Rose-bellied Lizard Sceloporus variabilis

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:31 AM CDT

Photos / Sounds

What

Julia Heliconian Dryas iulia

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:30 AM CDT

Photos / Sounds

Square

What

Northern Cardinal Cardinalis cardinalis

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:29 AM CDT

Photos / Sounds

What

Carmine Skimmer Orthemis discolor

Observer

aureliomolinahdz

Date

June 8, 2018 10:31 AM CDT
Feeds: Atom