4. Herinrichting van Eelderbaan

Een belangrijk onderdeel van het wijkvernieuwingsplan Vinkhuizen 2003 is de
(her)inrichting van de Eelderbaanzone. In de huidige situatie vormt de aansluiting van
Vinkhuizen op de Eelderbaan een steeds verspringende en daardoor amorfe lijn. Dit zorgt
voor een onduidelijke definiëring van de rand en er is geen duidelijke relatie met de
uitleggebieden De Held, Gravenburg en de Eelderbaan, waar ruimte en lage bebouwing in
een groen milieu met veel water nog mogelijk is. In de toekomstige situatie wordt de
aansluiting tussen Vinkhuizen en de Eelderbaan teruggebracht tot drie heldere lijnen. Achter
die lijnen worden de bestaande buurten als het ware aangevuld. Op die manier wordt een
heldere stedenbouwkundige structuur aangebracht, waarbij de Eelderbaan en de wijk meer
op elkaar aansluiten. Vinkhuizen kan zich op deze manier gaan ontwikkelen als een 'groene
voorstad', met een diversiteit aan woningtypen, tuinen en prijsklassen Het overgrote deel
van de Eelderbaan wordt opnieuw bestemd als groen- en watergebied. Het water van de
Eelderbaanzone is een belangrijk element als natte ecologische verbindingszone in noordzuid richting. De waterlijn volgt de bestaande oever aan de westelijke rand bij De Held. De
oostelijke rand van het water aan de kant van Vinkhuizen wordt ingericht als natuurlijke
oever. Ook wordt er tussen Vinkhuizen en De Held een vijver aangebracht met de daarbij
behorende voorzieningen. Wanneer de waterkwaliteit van Vinkhuizen het toelaat, kan een
doorkoppeling gemaakt worden met het water van De Held. Voor de zuivering van het
water in de wijk wordt aan de zuidkant van het gebied een helofytenfilter aangelegd. Vanuit
het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna
het door het gebied circuleert.

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen.

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Born, Source, Referentie

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true

EELD Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
EELD Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)
EELD Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)
EELD Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)

EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)
EELD Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
EELD Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
EELD FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions (15)
EELD Populaire groepen op iNaturalist.org zijn Planten en Insecten(08)
EELD ROEG iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. De Identotron (13)
EELD ROEG WEST Dierentuin Emmen gaat Apen brengen in het Westpark aldus van de Bospoort(09)
EELD Landschapsarchitecten NoordPeil ontwierp het Eelderpark (07)
EELD Eelderbaan is de weg tussen tussen Eelde en de Friesestraatwe (06)
EELD De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos(05)
EELD Herinrichting van Eelderbaan(04)

Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Posted on October 02, 2020 06:14 PM by ahospers ahospers

Comments

9dec1998 Groningse landschapsarchitect Jan van de Bospoort voor ogen staat voor het gebied tussen de wijk Vinkhuizen en het voormalige dorp Hoogkerk. Hier wordt op een terrein, tot voor kort grond van een suikerfabriek, het Westpark aangelegd.

Het park krijgt een oppervlakte van 44 hectare. Het krijgt een onderverdeling in ‘kamers’, van elkaar gescheiden door wintergroene beplanting zoals coniferen. Hiervoor is gekozen omdat het in Groningen soms flink kan waaien en bovendien ligt het park hoger dan het omringende gebied, waardoor het nog meer windgevoelig is. Wintergroen geeft in alle jaargetijden een optimale beschutting.

Elke ‘kamer’ moet een eigen sfeer krijgen. “In het park moet je de eendjes kunnen voeren, een gezellige wandeling kunnen maken en er moet een doolhof zijn. Een hele mooie speeltuin staat ook op het programma. Wat dat betreft verschilt het Westpark niet veel van andere parken. Maar er moet meer mogelijk zijn, zo krijgt het bijvoorbeeld ook commerciele functies”.

Hiervoor is gekozen om de financiering van het park rond te krijgen want er is niet genoeg geld om het immense gebied in te richten. Het is de bedoeling om een aantal ‘kamers’ door bedrijven te laten invullen. Misschien krijgt een handel in vrijetijdsartikelen een deel van het park tot zijn beschikking om er modeshows van sportkleding te houden. “Ik zou me ook kunnen voorstellen dat zo’n bedrijf er een klimwand maakt voor bergbeklimmers”, filosofeert Van de Bospoort. “Maar eigenlijk zijn we vooral op zoek naar een publiekstrekker. We hebben bijvoorbeeld contact met de dierentuin in Emmen over een apentuin. Zoiets trekt altijd mensen. Een kaartje voor de die tuin kost zeg maar vijf gulden, maar dat bedrag kan je weer aftrekken van de entreeprijs van de dierentuin. Zo hebben we er allemaal wat aan.”

Het wintergroen dat de ‘kamers’ van elkaar scheidt, is een bijzonderheid apart. Vanwege de Groningse kleigrond, de hoge zuurgraad en de vaak harde wind, hielden deskundigen van zowel de gemeente als de Grontmij het voor onmogelijk dat het wintergroen hier zou overleven. Bonte Hoek Boomkwekerijen uit Glimmen zag echter wel mogelijkheden.

Groeigarantie

“Het bedrijf heeft veertien plantensoorten geselecteerd die hier goed kunnen gedijen. Omdat het bovendien om een enorme investering gaat, zijn we een groeigarantie overeengekomen. Dat wil zeggen dat bomen die het niet doen, door de kwekerij worden vervangen.” Het bedrijf werkt met het in Amerika ontwikkelde ‘root control’ systeem. Hierbij komt rond de kluit van jonge bomen een zak, waarna ze worden geplant.

“Als de wortels gaan groeien, komen ze tegen de wand van die zak te zitten. Op die plek worden ze dikker doordat de groeichromosomen zich gaan ophopen”, vertelt B. Doeven, technisch projectleider van het Westpark. Na twee of drie teeltjaren in de zak, rooit het bedrijf de boom en snijdt het de dunne worteltjes die door de zak heen groeien af. Vervolgens gaat de boom naar zijn nieuwe plek. “Doordat de verdikkingen snel uitlopen tot een fijn vertakt haarwortelgestel, kan de boom zich in korte tijd aanpassen aan de nieuwe grond. Door dit betrekkelijk nieuwe systeem te gebruiken is de kans op succes in wintergroen ‘vijandige’ grond optimaal.”

Van de Bospoort verwacht dat het Westpark in 2001 zijn eerste bezoekers kan verwachten. In de herfst van volgend jaar worden de eerste bomen geplant en in 2000 gaan de laatste de grond in.9dec1998

Posted by ahospers over 2 years ago

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments