140. Vogels en zoogdieren in Stadspark Monitoring SES Ecologische

Het aantal vogels en zoogdieren in het Stadspark neemt toe door gras bij de vijver minder vaak te maaien. In theorie was al bekend dat het voor vogels en zoogdieren belangrijk is om gras en kruiden zo veel mogelijk te laten staan, maar in het Stadspark is uit een proef, die in 2012 van start ging, gebleken dat dat inderdaad helpt, zo meldt de gemeente Groningen in een nieuwsbrief.

 1. https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Rapport-GES-2020-Stadspark+voorpark-(002).pdf
 2. https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Groenplan-Groningen-Vitamine-G.pdf
 3. https://www.groningerlandschap.nl/assets/uploads/2020/06/Groningen-groen-manifest-18-juni-2020.pdf
 4. https://www.groningerlandschap.nl/assets/uploads/2020/06/Groningen-groen-manifest-18-juni-2020.pdf
 5. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18931378/doelsoortenbeleid-noordpdf-gemeente-groningen
 6. https://www.tochtomdenoord.nl/pdf/pwp1-1.pdf
 7. https://www.koemanenbijkerk.nl/uploads/folder%20SES.pdf
 8. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-doelsoortenbeleid-en-monitoring-stadsnatuur-1.pdf
 9. https://www.koemanenbijkerk.nl/wp-content/uploads/2016/07/Doelsoortenbeleid-uniek-en-doelgericht-beheer-van-stadsnatuur.pdf
 10. https://ecuador.inaturalist.org/projects/hoogkerk-bangeweer-hoendiep-suikerunieterrein/journal/45001-3-de-eelderbaan-is-onderdeel-van-de-stedelijke-ecologische-structuur
 11. https://www.yumpu.com/nl/document/view/20558165/doelsoortenbeleid-noordpdf-gemeente-groningen
 12. https://www.koemanenbijkerk.nl/wp-content/uploads/2016/07/Doelsoortenbeleid-uniek-en-doelgericht-beheer-van-stadsnatuur.pdf
 13. https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006887.pdf SuikerUnie
 14. https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Bekendmakingen/Bijlage_1_A-W-notitie_3055_Crematorium_Hoendiep_definitief.pdf
 15. http://www.diverdoatsie.nl/florafaunainventarisatie.pdf
 16. https://www.koemanenbijkerk.nl/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-2016-005-proefvlakken-Boterdiepstrook.pdf

Eén conclusie is dat er ten opzichte van 2012, de laatste monitoring, geen grote veranderingen zijn. Het aantal en soorten bloemen, amfibieën, vlinders en libellen is gelijk gebleven of iets verminderd. Het aantal vogels en zoogdieren, waarvan specifiek een aantal vleermuissoorten, is juist toegenomen. Het gaat om bijvoorbeeld de ijsvogel en visdiefje, de wezel en de meer- en watervleermuis. Voor hen is het Stadspark van grote ecologische waarde, stelt het rapport.

Het rapport doet een paar aanbevelingen om de doelsoorten te stimuleren. Het gaat om maatregelen als het later maaien van gazons voor de pinksterbloem, het vergroten van nestelgelegenheid voor bosuil en ransuil en de aanleg van een flauw talud voor de ontwikkeling van libellen en amfibieën. Lees het hele rapport hier.

 1. Vogels en zoogdieren in Stadspark Monitoring SES Ecologische
Posted on March 21, 2021 11:58 AM by ahospers ahospers

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments