145 - Zonne-energie van elk oppervlak, TNO NL AardgasVrij

Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak
https://www.tno.nl/nl/over-tno/agenda/2021/webinar-zon-oppervlak/
Dinsdag, 30 maart 2021 11:00 Duur: 01:00 uur

Terugkijken Zonne-Energie op weg naar impact
Wat doet pv met ons land
04 MRT 2021
Zonne-energie (pv) is een onmisbare bouwsteen voor een duurzaam en klimaatneutraal energiesysteem; wereldwijd, in Europa en in Nederland. De kosten zijn spectaculair gedaald door een zeer succesvolle combinatie van innovatie en opschaling door marktontwikkeling. Dat is goed nieuws voor de noodzakelijke energietransitie, maar tegelijkertijd zijn er toenemende zorgen en vragen over de manier waarop de groei wordt gerealiseerd.

Terugkijken Zonne-Energie op weg naar impact
Wat doet pv met ons landschap, wat zijn de gevolgen voor de natuur, hoe kunnen we onze beperkte beschikbare ruimte optimaal gebruiken, hoe duurzaam is pv werkelijk? Er is dringend behoefte aan flexibiliteit, maatwerk en integratie. PV met niet alleen lage kosten, maar ook een hoge waarde: pv 2.0.

Gelukkig heeft pv alles in zich om dat mogelijk te maken en TNO werkt daaraan met een groot team van enthousiaste experts. Reden voor ons om in dit interactieve webinar de ontwikkelingen op het gebied van pv in kaart te brengen en zoveel mogelijk mensen en organisaties te informeren en te inspireren over de vele, vaak nog onbekende mogelijkheden en gezichten van zonne-energie.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/hernieuwbare-elektriciteit/zonne-energie/webinar-zonne-energie-impact/
PROGRAMMA

Toelichting whitepaper ‘Zonpositief: zonne-energie op weg naar impact’ door prof. dr. Wim Sinke, hoofdonderzoeker zonne-energie bij TNO en hoogleraar UvA
Inzoomen op integratie zonneparken door dr. ir. Kay Cesar, onderzoeker TNO
Inzoomen op zonne-energie op water door dr. Jan Kroon, onderzoeker TNO
Integratie zonne-energie in de leefomgeving door Odile Rasch, programmamanager Regionale Energietransitie Noord-Holland NoordHet aardgasvrij maken van ons land is een rigoureuze stap en onderdeel van de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Daarom organiseerde TNO een serie van drie webinars over aardgasvrije wijken, waarbij elk webinar een ander onderwerp belicht. De webinars zijn hieronder te bekijken.
 1. Verduurzaming betaalbaar maken voor bewoners: Industrialisatie van renovaties
  Er ontstaan allerlei nieuwe concepten en businessmodellen om hele straten in één keer te renoveren. Dat is veel goedkoper dan individuele oplossingen. Als we op industriële schaal gaan renoveren, zullen de kosten daarvan fors dalen. De investeringen in deze innovaties zijn dan veel sneller terug te verdienen. Een besparing van duizend euro per woning levert voor heel Nederland zo’n zes miljard euro op. Maar TNO verwacht dat dit een veelvoud kan worden. Tijdens dit webinarI met Huub Keizers en Wouter Borsboom van TNO zal ingegaan worden op de laatste ontwikkelingen en wordt duidelijk wat er moet gebeuren om de versnelde renovatie, in Nederland tot 1000 woningen/dag om aan de klimaatambities te kunnen gaan voldoen, mogelijk te gaan ma

 2. Aardwarmte, seizoensopslag en warmtenetten
  Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft TNO een geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk om een koppeling te maken tussen vraag en aanbod van deze vorm van duurzame energie.
  Alle eigenaren en gebruikers van woningen en andere gebouwen in ons land moeten uiterlijk in 2050 kunnen beschikken over honderd procent duurzame warmte; betrouwbaar en betaalbaar. Een combinatie van geothermie, restwarmte, warmte-opslag en intelligente warmtenetten biedt mogelijkheden om aardgas te vervangen als warmtebron voor huishoudens en bedrijven. Maurice Hanegraaf van ECN part of TNO legt uit hoe de productie van Duurzaame aardwarmte in Nederland kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs meer dan 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken werkt ECN part of TNO aan een nieuwe aanpak die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Daarin staat een hogere productie en lagere risico’s, en dus een betere business case, van geothermie projecten centraal. Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft ECN part of TNO een geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overhe

 3. Succesvolle wijkaanpak
  Burgers nauw bij de energietransitie van de wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen. Burgers nauw bij de energietransitie van hun wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen . Stapsgewijs overschakelen van aardgas op andere bronnen van energie lukt alleen als consument, bouwbedrijven, installateurs, de energiesector, gemeenten en rijksoverheid anders gaan samenwerken. Casper Tigchelaar en Annelies Huygen van TNO gaan in gesprek over de besluitvorming en wie, wat, wanneer en hoe moet doen op basis van integrale technische, beleids- en gedragswetenschappelijke kennis en prognoses.

  145 - Zonne-energie van elk oppervlak, TNO NL AardgasVrij

Posted on March 25, 2021 11:13 PM by ahospers ahospers

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments