Icon
Photos / Sounds
Species / Taxon Name
Observer
Place
Actions

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Little Owl Athene noctua

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:28 PM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Common Nightingale Luscinia megarhynchos

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:18 PM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Western Marsh-Harrier Circus aeruginosus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:06 PM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Eurasian Kestrel Falco tinnunculus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 06:51 PM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Western Yellow Wagtail Motacilla flava

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 06:43 PM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Barn Swallow Hirundo rustica

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 06:25 PM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Common Hedgehog Erinaceus europaeus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 11:03 AM CEST

Description

Morto

Photos / Sounds

Square

What

Eurasian Badger Meles meles

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 10:29 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 10:23 AM CEST

Description

100

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Whimbrel Numenius phaeopus

Observer

lauragola

Date

the past

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Western Yellow Wagtail Motacilla flava

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:22 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Common Greenshank Tringa nebularia

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:20 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Eurasian Bittern Botaurus stellaris

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:20 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Little Egret Egretta garzetta

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:20 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Grey Heron Ardea cinerea

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:19 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Black-winged Stilt Himantopus himantopus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:17 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Mallard Anas platyrhynchos

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:17 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Hooded Crow Corvus cornix

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:15 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

European Starling Sturnus vulgaris

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:14 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Wood Sandpiper Tringa glareola

Observer

lauragola

Date

the past

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Northern Lapwing Vanellus vanellus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 09:13 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Little Egret Egretta garzetta

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:50 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Black-winged Stilt Himantopus himantopus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:50 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:50 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

White Wagtail Motacilla alba

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:49 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Ruff Calidris pugnax

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:16 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Bank Swallow Riparia riparia

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 08:00 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Common Tern Sterna hirundo

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 07:59 AM CEST

Description

2

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Eurasian Magpie Pica pica

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 07:54 AM CEST

Photos / Sounds

No photos or sounds

What

Eastern Cottontail Sylvilagus floridanus

Observer

lauragola

Date

April 18, 2019 07:47 AM CEST
Feeds: Atom