64. Webinar Systeemstudie Overijssel Energy Transition 1/12/20 (1,-6))

Meer weten? Bekijk het webinar met de uitkomsten van de systeemstudie Overijssel. (1,2,3)
Of bekijk het onderzoeksrapport Systeemstudie Overijssel. https://www.wevideo.com/view/1950026230

De systeemstudie laat zien dat bijna alle knelpunten te verwachten zijn op het elektriciteitsnetwerk. Alle scenario’s laten zien dat we richting 2050 een sterke groei verwachten in de vraag naar elektriciteit en de lokale, duurzame productie hiervan. De huidige infrastructuur kan deze groei niet accommoderen, waarbij de studie laat zien dat de lokale opwek op termijn de grootste netverzwaringen vereist. Deze inzichten onderstrepen dat richting 2050, naast netverzwaring, ook flex-oplossingen die lokaal de benodigde verzwaring kunnen beperken of voorkomen, van groot belang zijn. De systeemstudie beschrijft een aantal van deze oplossingen en de daarbij behorende handelingsperspectieven. Han Slootweg is vanuit de regionale netbeheerder Enexis betrokken geweest bij de studie. Hij onderstreept het belang ervan: “Wij concentreren ons in de RES op het zichtjaar 2030. Als netbeheerder leggen wij infrastructuur echter niet aan voor 10 jaar, maar voor 30, 40 of 50 jaar. De systeemstudie biedt ons een handvat om nú keuzes te maken die niet alleen met het oog op 2030, maar ook voor 2050 en daarna adequaat zijn. “

https://energiestrategietwente.nl/nieuws/toekomstscenarios-energiesysteem
https://energiestrategietwente.nl/assets/media/201201_Systeemstudie-Overijssel.pdf

Webinar en reacties op de resultaten
De resultaten van de systeemstudie zijn onlangs toegelicht tijdens een webinar van Berenschot en Quintel, die de studie hebben uitgevoerd.

Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente: “Voor ons heel waardevol om mee te nemen op weg naar de RES Twente 1.0. Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken. De bestuurlijke keuzes moeten nog worden gemaakt, maar de systeemstudie geeft ons zeker meer inzicht in mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen in de infrastructuur. We gaan hierover in gesprek met de betrokken partijen en organisaties op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Bovendien worden de afwegingen niet alleen op basis van systeemefficiëntie gemaakt, maar ook op basis van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke acceptatie. Bij de invulling van de RES Twente 1.0 komen alle afwegingen samen. https://energiestrategietwente.nl/nieuws/toekomstscenarios-energiesysteem

https://energiestrategietwente.nl/assets/media/201201_Systeemstudie-Overijssel.pdf

https://www.klusidee.nl/Forum/topic/plaatsing-binnenunit-warmtepomp-lucht-lucht.99066/

https://www.npostart.nl/VPWON_1281268 2 Naturalis De Toren Verzamelen Herbarium Planten Bibliotheca Angelica

https://www.npostart.nl/VPWON_1281267 1 Naturalis De Toren Verzamelen Vincent Kalkman Libellen Insecten verzamelen

Waarom begin je aan een verzameling van ongeveer alles? Waarom ga je door met verzamelen als je meer dan 42 miljoen objecten hebt? En waarom zou je er überhaupt aan beginnen? Marcel Musters probeert dat uit te zoeken. We gaan daarom vanuit Leiden op reis naar het koninkrijk Bhutan.

https://www.inaturalist.org/blog/25514-clarifying-ancestor-disagreements

Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

https://www.battolyserbv.com/2019/05/02/first-battolyser-for-electricity-storage-and-hydrogen-production-thanks-to-waddenfonds-in-groningen/

22 januari Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

Prof.dr.ir. N.G. Deen
Power & Flow, Werktuigbouwkunde,
Technische Universiteit Eindhoven
https://www.ngm1780.nl/events/energie-transitie-jazeker-maar-hoe/
Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

26 februari https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
“Klaar voor de toekomst”, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

Gert Aanhaanen, Peter Kwakman, Bart van Hulst
Afdeling netstrategie
TenneT TSO B.V.
https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
Klaar voor de toekomst, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

9 april Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

dr. Ir. A. Jongepier
energietransitie
Enduris, Goes
https://www.ngm1780.nl/events/electriciteit-in-zeeland/
Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/

iNaturalist-presentation-voice-chat-with-inat-staff

  1. Webinar Systeemstudie Overijssel Energy Transition 1/12/20 (1,-6))
Posted on March 27, 2021 01:18 PM by ahospers ahospers

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments