February 29, 2024

Webinar 'Resultaten zenderonderzoek eikelmuis'

Atlases

Observations represent the primary species distribution data recorded on iNaturalist, but they only represent presence data (e.g. they tell you where a species is, but not where it is not). iNaturalist also has "listed taxa" which indicate places where species occur (these may be manually created or automatically generated from observations). But listed taxa also cannot be relied upon to understand where a species does not occur because it's unclear how to interpret the absence of a listing. iNaturalist does display "taxon ranges" for a small number of taxa but these generally come from external sources like IUCN and cannot be easily curated by the iNaturalist community.

We are now introducing a concept called an "Atlas." An Atlas defines the set of "atlas presence places" that completely encompass a species' range. As such, like taxon ranges, they can be used to convey information about where a species is not found. But unlike taxon ranges, it is easy for iNaturalist curators to build and curate atlases. As described below, Atlases define a structure that allows the existence of listed taxa (or lack thereof) to be interpreted as both presence and absence data. Atlases leverage the existing listed taxa infrastructure on iNaturalist. In the near future, we plan to use observations and atlases as inputs to model more data-driven iNaturalist taxon ranges for a wider variety of taxa.

https://www.inaturalist.org/atlases/42738
https://www.inaturalist.org/pages/atlases
https://www.inaturalist.org/comments?utf8=%E2%9C%93&mine=true

 • Webinar 'Resultaten zenderonderzoek eikelmuis'
  Eén van de doelen van het Jaar van de Eikelmuis was het uitvoeren van een zenderonderzoek. Dit onderzoek is in december afgerond en heeft een beter beeld gegeven van hoe de eikelmuis zijn leefgebied in Limburg gebruikt. In deze video geeft onderzoekster Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging uitleg over dit onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen.

 • Webinar 'Wie is de eikelmuis?' Het is het meest bedreigde zoogdier van Nederland: de eikelmuis. Hij eet alleen geen eikels en is bovendien geen muis! Onderzoeker Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging vertelt je in deze presentatie meer over dit zeldzame dier, wat hem zo bijzonder maakt en waarom 2022 is uitgeroepen tot het Jaar van de Eikelmuis!


 • FINAL CONFERENCE 2022 - LIFE EuroLargeCarnivores Project
  The 16 partners of the LIFE EuroLargeCarnivores project invite you to the projects’ final conference:

  The project was implemented between 2017-2022 in 15 European countries with the goal to better understand and address the chances and challenges involved with the return of large carnivores to Europe. More than 250 events were carried out with the aim to improve coexistence with large carnivores in Europe through stakeholder engagement, cross-border cooperation, and the exchange of knowledge, experience and good practices.

  During the final conference, you will be able to learn about key achievements and lessons learned from the project. Members of the project partners, the European Commission, and the European Parliament as well as stakeholders that have been involved in the project will share their experiences around large carnivore conservation and management and discuss the future of coexistence in Europe.

  AGENDA - choose a chapter

  00:00:00 Welcome from the Organizers

  00:06:00 “Welcome remarks”

  Martin Hojsík, Member of the European Parliament

  00:13:00 “Large carnivore conservation in Europe and the role of the LIFE programme”

  Humberto Delgado Rosa, Director “Biodiversity”, European

  Commission Directorate-General for Environment

  00:26:00 “Summary of findings and achievements of EuroLargeCarnivores 2017-2022”

  Raffael Hickisch, LIFE EuroLargeCarnivores Project Manager

  01:00:00 “Transboundary cooperation: The Benelux Wolf Management Group”

  Ellen van Norren, Dutch Mammal Society and Dries Gorissen, Agency for nature and forests of the Flemish Government

  01:14:00 “Stakeholder engagement and the stories of coexistence campaign”

  Blanca Berzosa, WWF Spain and Fernando Rodríguez Tábara, cattle breeder

  01:30:00 “Suggesting an Indicator for Coexistence - Scientific outputs of the project”

  Liam Singer and Xenia Wietlisbach, University of Fribourg - Switzerland

  01:47:00 Break

  02:02:00 “Perspectives of EU Large Carnivore Policy and Funding”

  Marco Cipriani, European Commission Directorate-General for Environment

  02:24:00 “Recommendations from the project concerning the future of Humans

  and Large Carnivores in Europe”

  Raffael Hickisch, LIFE EuroLargeCarnivores Project Manager

  02:40:00 Panel Discussion

  “The Future of Human - Large Carnivores Coexistence in Europe”

  Humberto Delgado Rosa, Director “Biodiversity”, DG ENV

  Michal Wiezik , Member of the European Parliament

  David Scallan, Secretary General of Face

  Katrina Marsden, adelphi

  Xenia Wietlisbach, University of Fribourg - Switzerland

  Raffael Hickisch, LIFE EuroLargeCarnivores Project Manager

  03:23:00 Closing Remarks and End of conference


 • Historische landschap de Veluwe
  In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf
  In het vlakke, natte Nederland is de Veluwe een buitenbeentje. Het is een groot reliëfrijk zandgebied, met heuvels, plateaus, hellingen en dalen, dat in de ijstijden werd gevormd. Deze biografie gaat met name over de hoger gelegen bos- en heidegronden van het Veluwemassief. Ook de overgangen en contrasten met de lage delen komen aan bod. Deze biografie geeft een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf

 • Het Waddengebied is het deel van de Zuidelijke Noordzeekust dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg. Deze publicatie behandelt hoofdzakelijk de eilanden, de Waddenzee en de buitendijkse kwelders en dijken op het vasteland. Het Waddengebied is uniek in de wereld. Onder de invloed van eb en vloed is het landschap constant aan verandering onderhevig. Deze publicatie is een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied/Landschapsbiografie_van_het_Waddengebied_webA.pdf

 • Deze publicatie bevat een karakterschets van het bijzondere historische landschap van de Nederlandse delta: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan? Anders dan de meeste andere Nationale Parken bestaat Nationaal Park Biesbosch-Haringvliet uit een groot aantal verschillende deelgebieden, van de benedenloop van Maas in het oosten tot de polders, zeearmen en duinen in het westen. Elk deelgebied wordt in deze publicatie apart beschreven.

  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Delta_Biesbosch-Haringvliet_webA.pdf


 • BLWG Rapport 34
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
  download pdf
 • Basiskwaliteit Natuur levert niet alleen een gezonde leefomgeving voor algemene soorten, maar ook voor ons als mens. Wanneer de basiskwaliteit van een gebied op orde is, kan een gebied namelijk ecosysteemdiensten leveren, zoals waterberging en -buffering, drinkwatervoorziening, recreatie, koolstofvastlegging en waterveiligheid.

  Basiskwaliteit Natuur geeft aan welke omstandigheden (condities) in een gebied minimaal nodig zijn. Door te sturen op condities en niet op soorten geeft het grondeigenaren en beheerders een beter beeld hoe zij natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang kunnen krijgen. Zij kunnen op hun grond herstelmaatregelen nemen om de condities horend bij Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Het kernpunt van de evaluatie van het herstel ligt in het voorkomen en terugkeren van algemene soorten in het gebied. Als de algemene soorten niet profiteren, moeten de maatregelen worden bijgesteld.
  https://toolbox-all4biodiversity.nl/
  Werken aan Basiskwaliteit Natuur is dus een proces van ‘doen-leren-beter doen’. Elk landschapstype vergt een unieke aanpak, maar er zijn generieke maatregelen en condities voor Basiskwaliteit Natuur, ongeacht de lokale situatie (zie onderstaande afbeelding).
  https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf

 • Here's an example of how RG accuracy affects CV suggestions:
  When analyzing Malva misidentifications, I found the CV suggestions to be incorrect most of the time. After correcting thousands of misidentifications, the CV suggestions are now more accurate:
  https://www.inaturalist.org/projects/malva-genus-mallows-california/journal/

  Using the CV-suggested species can actually propagate the problem if the data upon which the model is trained are incorrect.


 • https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Publicaties/ECOCIII_booklet.pdf
  https://www.inaturalist.org/atlases/42738
  https://www.inaturalist.org/pages/atlases
  https://www.inaturalist.org/comments?utf8=%E2%9C%93&mine=true
  https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven/passie

 • An overview of Orthoptera study in Europe per country. Published on the occasion of the third European Congress of Orthoptera Conservation in Leiden, the Netherlands (2020/2022).
  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Publicaties/ECOCIII_booklet.pdf
  Kleukers, R. & R. Felix (eds.) 2020. Grasshopper conservation in Europe. – EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 85 p. The pdf can be downloaded here. The publication can be ordered at eis-naturalis.nl. Costs 10 euro + shipping.

 • On this page additional material is provided to:

  Willemse, L.P.M., R.M.J.C. Kleukers & B. Odé 2018. Grasshoppers of Greece. EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden.

  Download the song files here. [update 8-I-2019]

  Download the fragments with time expansion here. [update 8-I-2019]

  Download the datasheet with information on the sound recordings here. [new 8-I-2019]

  Download the distribution of species over the Greek islands here.

  Download the distribution of species over de Greek mountains here.

  Download the Greek translation of the key here.

  Try multi-entry key to groups here.

  https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven/passie

 • https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven/passie


 • Posted on February 29, 2024 10:24 AM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  February 26, 2024

  419. 35 jaar beheer en inrichting van de Drentsche Aa

  35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  Dit boek is ontstaan na de evaluatie van 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa – een
  studie die in het najaar van 2022 verscheen. Het
  was een initiatief van Jan Bakker, Henk Everts,
  Ab Grootjans en Piet Schipper, ecohydrologen
  die de laatste halve eeuw onderzoek deden naar
  de natuurontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Aan het einde van hun loopbaan hebben
  ze een groot aantal waarnemingen van henzelf,
  studenten en medeonderzoekers gebundeld en
  geduid. Daarmee zijn het belangrijke bouwstenen geworden voor de komende grote herinrichting van het landschap (Everts et al. 2022).
  In de evaluatie van 35 jaar natuurbeheer, waarvoor de provincie Drenthe de opdrachtgever
  was, staat de ontwikkeling van de begroeiingen
  en dieren centraal. De bevindingen zelf hebben
  betekenis – natuurlijk. Die krijgt een verdiepende laag als de waarnemingen gelegd worden
  naast het gevoerde beheer. Door die feiten
  bovendien in relatie te brengen met de plek in
  het hydrologische systeem worden patronen op
  de schaal van het landschap zichtbaar die niet
  alleen iets vertellen over de Drentsche Aa of de
  Hunze, maar die in algemenere zin laten zien
  hoe ecosystemen werken. Hier, even verderop
  of in een andere regio.
  De wetenschappelijke monitoring van de
  vegetatie die aan de basis ligt van dit boe
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf

 • https://mijnboekenkast.blogspot.com/2020/02/kees-kooman-nieuw-boeren-je-leent-het.html


 • https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  5 jaar beheer Drentsche Aa heeft er voor gezorgd dat grote delen van het stroomdalgebied met sprongen vooruit gegaan zijn. Zo zien we een terugkeer en uitbreiding van Blauwgrasland en Heischraalgrasland. Toch kunnen we op basis van gebiedsdekkende vegetatiekarteringen in 1982, 1995 en 2015, en veelvuldig plaatsbezoek, uitgevoerd door een team van Groningse eco-hydrologen, stellen dat bepaalde gebieden achterblijven en nieuwe en oude kwetsbaarheden risico's met zich mee brengen.
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), de provincie Drenthe en het Nationaal Park Drentsche Aa nodigen u uit om aan de hand van een reeks Storymaps de Drentsche Aa op een unieke wijze te beleven. Aan de hand van zes 'Virtuele Excursies' nemen we u op interactieve wijze mee naar enkele van Nederlands meest spectaculaire natuurgebieden.
  Het doel van de 'Virtuele Excursies is om: 1) de kwaliteiten van de Drentsche Aa op verschillende schaalniveaus te laten zien, 2) beschermde gebieden die voor bezoekers en minder-validen ontoegankelijk zijn toch toegankelijk te maken, en 3) de kwetsbaarheden te tonen van nieuwe en oude natuurwaarden en enkele oplossingsrichtingen aan te wijzen.
  https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  https://www.noorderbreedte.nl/wp-content/uploads/2022/11/202221107_rapport_35-jaar-DA_web.pdf

 • https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa

 • Voor hun analyse hebben de onderzoekers gekeken naar de ontwikkeling van diverse planten- en diersoorten en vegetatietypen over de afgelopen 35 tot 40 jaar. Zo lang werkt de overheid inmiddels aan verbetering van het authentieke beekdalenstelsel in Midden-Drenthe. Ondanks die inspanningen zijn de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water ook voor de Drentsche Aa de komende tijd niet haalbaar, verwachten de vier onderzoekers.

  'Zo zitten er nog veel meststoffen in het water. Hierdoor is het beekstelsel in feite één groot helofytenfilter waar die meststoffen zich dan in ophopen. Wat schade oplevert voor de aanwezige planten en de natuur zich onvoldoende kan herstellen.' Een oplossing zou zijn om actief zuiveringsmoerassen in te richten, met name bovenstrooms.

  Daarnaast stellen de vier ecologen vast dat vooral in het middendeel van het stroomgebied van de Drentsche Aa de natuur vorderingen maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebied Ossebroeken langs het Rolderdiep waar zich weer nieuw moeras heeft ontwikkeld. Dat lukte door meer kwelwater toe te laten en door gebieden te verschralen. Toch is ook daar de situatie kwetsbaar omdat door zomerse stortbuien een langzame verbetering in één keer kan worden gestopt als zo veel voedselrijk water toestroomt.

  Benedenloop
  Daarnaast blijkt dat in de benedenloop van de Drentsche Aa, ondanks aanpassingen in beheer en inrichting zoals in de Ydermade, de natuur er meestal nog achteruitgaat. Door diepere ontwatering in naastgelegen landbouwgebieden treden er grondwaterverliezen op zodat de natuur er verdroogt. De onderzoekers noemen ook natuurgebieden bij De Punt en in de Onnerpolder. 'Het bereiken van een gunstige staat is daar niet haalbaar.'
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  Beweiden en hooien van de beekdalen zijn de afgelopen jaren zeer bruikbare beheermaatregelen gebleken, merken de onderzoekers op. Anders dan meer schraallanden creëren, is het bijvoorbeeld in het gebied Geelbroek onder Assen beter water zo lang mogelijk vast te houden en bosontwikkeling te stimuleren. Om de situatie in het hele stroomgebied te verbeteren, zou volgens de onderzoekers het beheer op korte termijn moeten worden gericht op de laatste voedselarme infiltratiegebieden en voor de langere termijn op het opvangen van klimaatverandering.
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  https://www.noorderbreedte.nl/wp-content/uploads/2022/11/202221107_rapport_35-jaar-DA_web.pdf
  https://research.rug.nl/files/446320249/2022_EvertsETAL_Drentsche_Aa_35_jaar.pdf


 • Historische landschap de Veluwe
  In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf
  In het vlakke, natte Nederland is de Veluwe een buitenbeentje. Het is een groot reliëfrijk zandgebied, met heuvels, plateaus, hellingen en dalen, dat in de ijstijden werd gevormd. Deze biografie gaat met name over de hoger gelegen bos- en heidegronden van het Veluwemassief. Ook de overgangen en contrasten met de lage delen komen aan bod. Deze biografie geeft een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf

 • Het Waddengebied is het deel van de Zuidelijke Noordzeekust dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg. Deze publicatie behandelt hoofdzakelijk de eilanden, de Waddenzee en de buitendijkse kwelders en dijken op het vasteland. Het Waddengebied is uniek in de wereld. Onder de invloed van eb en vloed is het landschap constant aan verandering onderhevig. Deze publicatie is een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied/Landschapsbiografie_van_het_Waddengebied_webA.pdf

 • Deze publicatie bevat een karakterschets van het bijzondere historische landschap van de Nederlandse delta: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan? Anders dan de meeste andere Nationale Parken bestaat Nationaal Park Biesbosch-Haringvliet uit een groot aantal verschillende deelgebieden, van de benedenloop van Maas in het oosten tot de polders, zeearmen en duinen in het westen. Elk deelgebied wordt in deze publicatie apart beschreven.

  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Delta_Biesbosch-Haringvliet_webA.pdf


 • BLWG Rapport 34
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
  download pdf
 • Basiskwaliteit Natuur levert niet alleen een gezonde leefomgeving voor algemene soorten, maar ook voor ons als mens. Wanneer de basiskwaliteit van een gebied op orde is, kan een gebied namelijk ecosysteemdiensten leveren, zoals waterberging en -buffering, drinkwatervoorziening, recreatie, koolstofvastlegging en waterveiligheid.

  Basiskwaliteit Natuur geeft aan welke omstandigheden (condities) in een gebied minimaal nodig zijn. Door te sturen op condities en niet op soorten geeft het grondeigenaren en beheerders een beter beeld hoe zij natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang kunnen krijgen. Zij kunnen op hun grond herstelmaatregelen nemen om de condities horend bij Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Het kernpunt van de evaluatie van het herstel ligt in het voorkomen en terugkeren van algemene soorten in het gebied. Als de algemene soorten niet profiteren, moeten de maatregelen worden bijgesteld.
  https://toolbox-all4biodiversity.nl/
  Werken aan Basiskwaliteit Natuur is dus een proces van ‘doen-leren-beter doen’. Elk landschapstype vergt een unieke aanpak, maar er zijn generieke maatregelen en condities voor Basiskwaliteit Natuur, ongeacht de lokale situatie (zie onderstaande afbeelding).
  https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf

 • Atlases

  Observations represent the primary species distribution data recorded on iNaturalist, but they only represent presence data (e.g. they tell you where a species is, but not where it is not). iNaturalist also has "listed taxa" which indicate places where species occur (these may be manually created or automatically generated from observations). But listed taxa also cannot be relied upon to understand where a species does not occur because it's unclear how to interpret the absence of a listing. iNaturalist does display "taxon ranges" for a small number of taxa but these generally come from external sources like IUCN and cannot be easily curated by the iNaturalist community.

  We are now introducing a concept called an "Atlas." An Atlas defines the set of "atlas presence places" that completely encompass a species' range. As such, like taxon ranges, they can be used to convey information about where a species is not found. But unlike taxon ranges, it is easy for iNaturalist curators to build and curate atlases. As described below, Atlases define a structure that allows the existence of listed taxa (or lack thereof) to be interpreted as both presence and absence data. Atlases leverage the existing listed taxa infrastructure on iNaturalist. In the near future, we plan to use observations and atlases as inputs to model more data-driven iNaturalist taxon ranges for a wider variety of taxa.

  https://www.inaturalist.org/atlases/42738
  https://www.inaturalist.org/pages/atlases
  https://www.inaturalist.org/comments?utf8=%E2%9C%93&mine=true


 • An overview of Orthoptera study in Europe per country. Published on the occasion of the third European Congress of Orthoptera Conservation in Leiden, the Netherlands (2020/2022).
  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Publicaties/ECOCIII_booklet.pdf
  Kleukers, R. & R. Felix (eds.) 2020. Grasshopper conservation in Europe. – EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 85 p. The pdf can be downloaded here. The publication can be ordered at eis-naturalis.nl. Costs 10 euro + shipping.

 • Posted on February 26, 2024 10:58 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  February 12, 2024

  Veel variatie in flora en fauna bij het Witterdiep | Spetterend Drenthe (4)

  Hoe ziet het leven in, op en rondom het water er in de zomer uit? In Spetterend Drenthe maken we een tocht langs het Drentse Water. In deze aflevering nemen we een kijkje bij het Witterdiep, want daar is het afgelopen jaar een hoop gebeurd. Abonneer: https://bit.ly/3sg6

 • In Nederland komen meer dan 5000 soorten vliegen en muggen voor. Die zijn onderverdeeld in meer dan honderd verschillende families, waaronder welbekende als de zweefvliegen, dazen en langpootmuggen. De familie van de slankpootvliegen (Dolichopodidae) is een stuk minder bekend. Toch telt deze familie alleen in ons land al 264 soorten. Wereldwijd zijn meer dan 8000 soorten bekend, waarmee slankpootvliegen op de vierde plaats komen in de ranglijst van meest soortenrijke vliegenfamilies.

  Slankpootvliegen zijn overal te vinden, van droge duingraslanden tot hoogveengebieden. Het grootste aantal soorten vind je in vochtige bossen, waar ze soms met honderden tegelijk te zien zijn op bijvoorbeeld bladeren, boomstammen en modderige oevers. Sommige soorten hebben de gewoonte om over het wateroppervlak te lopen zoals schaatsenrijders doen.

  Voor het eerst is nu een overzicht gemaakt van alle Nederlandse soorten slankpootvliegen. Dit is deze week gepresenteerd in de vorm van de Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen. Er kwam een Vlaming aan te pas om tot deze publicatie te komen: Marc Pollet. Hij zet hiermee een kroon op het werk dat door de Nederlandse expert Henk Meuffels (1938-2021) in de jaren 1970 was begonnen. Henk begon toen met het op naam brengen van de slankpootvliegen in Nederlandse museumcollecties. De aldus verzamelde gegevens werden opgeslagen in een databank, die door Marc Pollet verder werd aangevuld. Henk's werk, samen met vele nieuwe gegevens, vormde de basis voor de verspreidingsatlas. Het uiteindelijke databestand dat voor de atlas werd gebruikt, telt in totaal meer dan 35.000 gegevens (gebaseerd op meer dan 100.000 specimens).

  Deze uitgave kwam tot stand dankzij de steun van NLBIF. Ze is als PDF beschikbaar en wordt niet op papier uitgebracht. Op korte termijn komt wel een 'Print On Demand'-optie beschikbaar via de EIS-website. De atlas is nu gratis te downloaden van de EIS-website.

  Pollet, M. & H.J.G. Meuffels 2023
  Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen
  EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, 344 pp.


 • https://stats.sovon.nl/static/publicaties/Vogels_tellen_is_goud-Jubileumboek_Sovon-LR.pdf
  Vijftig jaar Sovon! Wat een mijlpaal! Opgericht in 1973 om met behulp van vrijwillige vogeltellers een eerste Nederlandse Broedvogelatlas te maken. In 2023 is Sovon uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging met vele leden en vooral met duizenden tellers die gestructureerd gegevens verzamelen over de vogels in Nederland. Het bureau is inmiddels uitgegroeid tot zeventig medewerkers. Terugkijkend is duidelijk dat Sovon een succesverhaal is. Het fundament van dat succes wordt geleverd door onze tellers. Zonder gegevens geen feiten over vogels, en dat is de kern van Sovon. Veel dank dus aan alle tellers voor alle bijdragen! In de Sovon-traditie hoort bij een jubileumjaar ook een boek. Een boek vol met feiten over vogels: dit boek. In het boek wordt teruggekeken, maar gaat het vooral ook over de toekomst. Uit dit boek blijkt de meerwaarde van het langjarig verzamelen van gegevens over de vogels. Een van de artikelen beschrijft de grote veranderingen in de populaties van een aantal soorten. Zelf vogel ik bijna vijftig jaar en iedere vogelaar die zo lang meegaat merkt dat de veranderingen enorm zijn. Maar door de gestructureerde verzameling van gegevens, de tellingen, wordt pas duidelijk hoe groot die veranderingen zijn. Veel artikelen in dit boek gaan over de toepassing van die verzamelde gegevens. De maatschappij is in beweging: klimaat, energie, landbouw, noem maar op. Vrijwel alles wat mensen doen heeft impact op de omgeving en dus ook op vogels. Door gebruik van de gegevens kan Sovon steeds beter voorspellen en bepalen wat de gevolgen van voorgestelde of gerealiseerde veranderingen voor vogels zijn. Sovon wordt steeds meer gevraagd om voor deze onderwerpen onderzoek te doen. Dat biedt veel kansen. Dit boek is dus ook bedoeld om vooruit te kijken. Het werpt daarmee mee
  https://id.nl/energie-en-klimaat/elektriciteit/zonnepanelen/deze-energieleveranciers-laten-je-betalen-voor-gebruik-van-zonnepanelen
  https://stats.sovon.nl/static/publicaties/Vogels_tellen_is_goud-Jubileumboek_Sovon-LR.pdf
 • De permafrost op de Noordpool herbergt grote schatten. Door het opwarmende klimaat ontdooit deze bevroren grond steeds sneller en dat heeft grote gevolgen. Honderden jaren lagen op Spitsbergen grafvelden van Nederlandse walvisvaarders uit de 17de eeuw goed bewaard in het ijs. Deze graven bevatten kleren en botten, ontdekten onderzoekers tijdens expedities van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen van 1979 tot 1981. De botten gaven inzicht in de doodsoorzaak en de kleren gaven een beeld van onbeschreven textiel voor de gewone man uit die tijd. De wollen mutsen die werden gevonden kregen een iconische status.

  De verder smeltende permafrost bedreigt dit erfgoed. Wat zijn de gevolgen voor de archeologische schatten die nog niet zijn opgegraven? Welke technieken worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop de permafrost smelt? En wat geeft de ontdooiende grond nog meer prijs?

  In deze editie van Collector’s Items gaat host Mariska de Bone aan de hand van een van deze iconische ijsmutsen daarover in gesprek met poolonderzoeker en ecoloog Maarten Loonen en geofysisch bodemonderzoeker Wouter Rooke.

  Dit programma wordt georganiseerd door Studium Generale Groningen en Universiteitsmuseum Groningen.

  Meer info:
  https://sggroningen.nl/evenement/gehe...

 • https://id.nl/energie-en-klimaat/elektriciteit/zonnepanelen/deze-energieleveranciers-laten-je-betalen-voor-gebruik-van-zonnepanelen

 • De bacterie en het brein - Iris Sommer en Hermie Harmsen

  Wat hebben darmbacteriën met je hersenen te maken? Die horen daar toch helemaal niet te komen? Darmbacteriën zijn niet alleen cruciaal voor onze weerstand, maar blijken ook invloed te hebben op de hersengezondheid. Een onevenwichtige darmflora verstoort het afweersysteem, maar ook de optimale hersenwerking, wat impact heeft op aandoeningen als depressie, bipolaire stoornis, Alzheimer en Parkinson. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer en microbioloog Hermie Harmsen leggen uit hoe een gezond voedingspatroon kan bijdragen aan gezonde darmen en een optimaal functionerend brein. Hoe kunnen we effectief onze darmgezondheid bevorderen, en welke voedingskeuzes zijn hierbij essentieel? En kun je met gezonde voeding je stressweerbaarheid verhogen en je hersenen fit houden?

 • https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16240353/documentaire-wolvendrift-laat-zien-hoe-drenthe-nog-niet-heeft-leren-samenleven-met-de-wolf

  De documentaire bevat unieke beelden van de uren na het doodschieten van de wolf in Wapse afgelopen zomer. De re-enactmentgroep Compagnie te Voet speelt een wolvenjacht na uit 1612. Ook is te zien dat de Universiteit Wageningen een doodgereden wolf inspecteert. Daarnaast zitten in Wolvendrift nog niet eerdere vertoonde beelden van wildcamera's van Drentse wolven.
  Wolvenkenner Hans Hasper uit Assen vertelt over zijn fascinatie voor de wolf omdat het dier zo ongrijpbaar is. Hij begrijpt niet dat we als mensen niet samen kunnen leven met de wolf. Hij zegt dat schieten niet helpt en dat beschermen van dieren de enige mogelijkheid is om samen te leven met de wolf.
  Schapenhouders Jacqueline Koppelaar en Albert Jan van Triest uit Eemster vinden dat er voor de wolf geen plaats is in Drenthe. Ze beschrijven de impact die een wolvenaanval op hun schapen heeft op hun (geestelijke) gezondheid. Ze hebben wolfwerende rasters laten plaatsen waar de wolf toch doorheen is gekomen.
  Schapenhouder Gijsbert Six uit Benneveld beschouwt zichzelf als 'queer', niet in een hokje te plaatsen, als het gaat om de wolf. Volgens hem legt de wolf het wezen van de mensen bloot en laat de wolf de mens nadenken over diens rol in de natuur.

  Wolvendrift laat de worsteling zien van Drenthe om met de wolf te leven. Journalist Petra Wijnsema volgde een jaar lang de gebeurtenissen rondom de wolf in Drenthe. Abonneer hier op ons kanaal: https://bit.ly/3sg6sVx

  https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16240353/documentaire-wolvendrift-laat-zien-hoe-drenthe-nog-niet-heeft-leren-samenleven-met-de-wolf

 • his is a collection of historic and modern biology books. Many of these books are currently out of print and hard to obtain from public libraries or book sellers. They have either been typed or entered via optical character recognition software (OCR). I try to make them as correct as possible. If errors are detected, then please don't hesitate to inform me.

  HELP WANTED!
  All of these books are published here for common benefit, to help students of biology and teachers in learning and research, there is basically no commercial interest and the pages are free from any advertisements. To further enlarge this collection I am mostly dependent on unpaid work done by friends and helpers. All coauthors are acknowledged within the individual texts.
  If you like this site, you can support it in several ways: You may lend me historic biology books, you may help with the scanning of pages and images, you may help with verifying text that has been put through OCR, you may manually enter text etc. Before planning to help you may want to read the conventions used in this library (in German).

  http://biolib.de/
  http://www.biolib.de/library/pdf_index_de.html
  http://www.biolib.de/library/year_index_en.html


 • https://www.vanafhier.nl/natuur/boost-de-biodiversiteit-met-inheemse-planten
  Veel Nederlandse insecten, vogels en vlinders lusten geen exotische planten. Ze zijn eeuwenlang samen geëvolueerd met de planten die van oudsher in Nederland voorkomen.
  https://www.vanafhier.nl/natuur/boost-de-biodiversiteit-met-inheemse-planten
  https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1526303704/2018-05/Natuurmonumenten%202018%20-%20Rapport%20onderzoek%20naar%20achteruitgang%20van%20insecten%20in%20Nederland%201997-2017.pdf
  Inheemse planten van regionale herkomst hebben namelijk duizenden jaren de tijd gekregen om een goede match te vormen met onze insecten. In al die jaren zijn de planten en de insecten perfect op elkaar afgestemd. Inheemse regionale planten bloeien op het juiste moment en bieden voedsel op het meest ideale tijdstip aan lokale populaties van wilde bijen, vlinders en andere insecten én hun larven. Exotische planten en gecultiveerde planten missen vaak de match, omdat het bijvoorbeeld geen voedselplant is voor larven en rupsen of doordat nectar slecht bereikbaar is geworden door het cultiveren.
  https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1526284069/2018-05/Rapport%20insectensterfte%20-%20wetenschap-ENG.pdf
  https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/biodiversiteit-vergroten-ga-aan-slag-met-inheemse-planten-in-je-tuin
  Bovendien zit volgens Martin ook de bloeitijd in het DNA. "Zuidelijke of oostelijke exemplaren van onze wilde soorten bloeien vaak eerder of juist later", legt hij uit. "Dus niet altijd in de periode waarin onze insecten voedsel nodig hebben. Insecten en planten bovengronds, maar ook de bodemdieren rond de plantenwortels vormen samen een hofhouding. Ze zijn eeuwenlang met elkaar geëvolueerd en hebben zich aan elkaar aangepast. Zo kan het verdwijnen van een plantensoort het einde betekenen voor een aantal andere soorten."
  https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/biodiversiteit-vergroten-ga-aan-slag-met-inheemse-planten-in-je-tuin
 • Zelf aan de slag voor insecten: Insecten lokken naar je tuin door Jochem Kühnen
  https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/een-kleine-tuin-met-2000-soorten/
  Een stadstuin met 2000 soorten!
  Jochem Kühnen heeft achter zijn hoekhuis een paradijsje gecreëerd, waar hij tot nog toe 2000 verschillende soorten dieren en planten heeft waargenomen. Laat je inspireren door zijn online presentatie bij EIS Kenniscentrum Insecten en IVN.

  Meer online presentaties van de digitale EIS-avonden 2022, over insecten lokken naar je tuin, insecten meten en insectenonderzoek, zijn tevinden op het Youtube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten.

 • Opname OBN Kennisuur Leven in dood hout 15 febr 2024

  Opname OBN Kennisuur Leven in dood hout 15 febr 2024


 • Permaculture instructor Andrew Millison journeys with the UN World Food Programme to the Northern border of Senegal to see an innovative land recovery project within the Great Green Wall of Africa that is harvesting rainwater, increasing food security, and rehabilitating the ecosystem.


 • Plantenkartering Ruimte voor de Lek 2008-2016
  Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden
  In de Lekuiterwaarden tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en IJsselstein is in 2010-2015 het project Ruimte
  voor de Lek uitgevoerd. Er zijn nieuwe geulen gegraven, kaden verlaagd of verlegd, en het projectgebied
  heeft vervolgens een natuurfunctie gekregen.
  Dick Kerkhof, lid van de plantenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, heeft in
  2008-2016 de flora gekarteerd. Al snel na de oplevering vestigden zich op de oevers van de nieuwe geulen
  allerlei voor het rivierengebied karakteristieke pionierplantjes, waaronder Slijkgroen, Klein vlooienkruid, Liggende ganzerik, Liggende ganzenvoet en Slibmos. Vooral de ’t Waalse Waard (aan weerszijden van de A27)
  blijkt rijk te zijn aan dergelijke pioniers, vermoedelijk doordat daar al een zaadbank was opgebouwd langs de
  zandwinput die voor de herinrichting aanwezig was.
  Ook Blauwe waterereprijs, Witte waterkers en Nopjeswier, pioniers die optimaal voorkomen in het zoetwatergetijdengebied, hebben zich uitgebreid, wat erop wijst dat de Lek meer en meer het karakter van een
  zoetwatergetijdenrivier krijgt. In een groot deel van het jaar is het tijverschil hier nu 120 à 150 cm.
  In de drogere terreinen gaat de vestiging van nieuwe plantensoorten een stuk minder snel. De plantenkartering maakt vooral duidelijk in welke uiterwaarden waardevolle, soortenrijke graslanden liggen. Dat zijn van
  oost naar west de Ossenwaard (het schiereiland bij de stuw), de Pontwaard (de westelijke leidijk langs het
  Merwedekanaal), de Mijnsheerenwaard (tussen de Buitenstad en de A2) en de Middelwaard (ten westen
  van de A2). Aan de noordzijde van de Lek is het westelijkste, niet vergraven deel van de Bossenwaard relatief
  rijk aan bijzondere graslandplanten. Alle genoemde terreinen of terreindelen kennen een lange geschiedenis
  van weinig of geen bemesting en een beheer van hooien of extensief begrazen.
  Het belangrijkste graslandtype is het droge stroomdalgrasland, dat hoofdzakelijk bekend is van Nederland.
  Het was in ons land echter altijd al tamelijk zeldzaam en beperkt tot de zandigste delen van de uiterwaarden.
  Door bemesting, maïsteelt en ontzandingen is sinds 1955 meer dan 80% van het droge stroomdalgrasland
  verloren gegaan. Het is van groot belang de resterende soortenrijke percelen in de gemeente Vianen te behouden en in andere geschikte zandige, droge uiterwaarddelen, zoals de kribvakken in de Vianense Waard,
  nieuw droog stroomdalgrasland te ontwikkelen.
  Door de plantenkartering te herhalen (bijvoorbeeld over 4 à 6 jaar) kan vastgesteld worden of er veranderingen ten goede of ten kwade zijn opgetr

  https://www.natuurcentrum.nl/wp-content/uploads/2017/01/Plantenkartering-Ruimte-voor-de-Lek-2008-2016-versie-2.pdf


 • http://www.bigcats.nl/gambia/

 • http://www.bigcats.nl/gambia/
 • 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  Dit boek is ontstaan na de evaluatie van 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa – een
  studie die in het najaar van 2022 verscheen. Het
  was een initiatief van Jan Bakker, Henk Everts,
  Ab Grootjans en Piet Schipper, ecohydrologen
  die de laatste halve eeuw onderzoek deden naar
  de natuurontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Aan het einde van hun loopbaan hebben
  ze een groot aantal waarnemingen van henzelf,
  studenten en medeonderzoekers gebundeld en
  geduid. Daarmee zijn het belangrijke bouwstenen geworden voor de komende grote herinrichting van het landschap (Everts et al. 2022).
  In de evaluatie van 35 jaar natuurbeheer, waarvoor de provincie Drenthe de opdrachtgever
  was, staat de ontwikkeling van de begroeiingen
  en dieren centraal. De bevindingen zelf hebben
  betekenis – natuurlijk. Die krijgt een verdiepende laag als de waarnemingen gelegd worden
  naast het gevoerde beheer. Door die feiten
  bovendien in relatie te brengen met de plek in
  het hydrologische systeem worden patronen op
  de schaal van het landschap zichtbaar die niet
  alleen iets vertellen over de Drentsche Aa of de
  Hunze, maar die in algemenere zin laten zien
  hoe ecosystemen werken. Hier, even verderop
  of in een andere regio.
  De wetenschappelijke monitoring van de
  vegetatie die aan de basis ligt van dit boe
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf

 • https://mijnboekenkast.blogspot.com/2020/02/kees-kooman-nieuw-boeren-je-leent-het.html


 • https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  5 jaar beheer Drentsche Aa heeft er voor gezorgd dat grote delen van het stroomdalgebied met sprongen vooruit gegaan zijn. Zo zien we een terugkeer en uitbreiding van Blauwgrasland en Heischraalgrasland. Toch kunnen we op basis van gebiedsdekkende vegetatiekarteringen in 1982, 1995 en 2015, en veelvuldig plaatsbezoek, uitgevoerd door een team van Groningse eco-hydrologen, stellen dat bepaalde gebieden achterblijven en nieuwe en oude kwetsbaarheden risico's met zich mee brengen.
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), de provincie Drenthe en het Nationaal Park Drentsche Aa nodigen u uit om aan de hand van een reeks Storymaps de Drentsche Aa op een unieke wijze te beleven. Aan de hand van zes 'Virtuele Excursies' nemen we u op interactieve wijze mee naar enkele van Nederlands meest spectaculaire natuurgebieden.
  Het doel van de 'Virtuele Excursies is om: 1) de kwaliteiten van de Drentsche Aa op verschillende schaalniveaus te laten zien, 2) beschermde gebieden die voor bezoekers en minder-validen ontoegankelijk zijn toch toegankelijk te maken, en 3) de kwetsbaarheden te tonen van nieuwe en oude natuurwaarden en enkele oplossingsrichtingen aan te wijzen.
  https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf

 • BLWG Rapport 34
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
  download pdf
 • Basiskwaliteit Natuur levert niet alleen een gezonde leefomgeving voor algemene soorten, maar ook voor ons als mens. Wanneer de basiskwaliteit van een gebied op orde is, kan een gebied namelijk ecosysteemdiensten leveren, zoals waterberging en -buffering, drinkwatervoorziening, recreatie, koolstofvastlegging en waterveiligheid.

  Basiskwaliteit Natuur geeft aan welke omstandigheden (condities) in een gebied minimaal nodig zijn. Door te sturen op condities en niet op soorten geeft het grondeigenaren en beheerders een beter beeld hoe zij natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang kunnen krijgen. Zij kunnen op hun grond herstelmaatregelen nemen om de condities horend bij Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Het kernpunt van de evaluatie van het herstel ligt in het voorkomen en terugkeren van algemene soorten in het gebied. Als de algemene soorten niet profiteren, moeten de maatregelen worden bijgesteld.
  https://toolbox-all4biodiversity.nl/
  Werken aan Basiskwaliteit Natuur is dus een proces van ‘doen-leren-beter doen’. Elk landschapstype vergt een unieke aanpak, maar er zijn generieke maatregelen en condities voor Basiskwaliteit Natuur, ongeacht de lokale situatie (zie onderstaande afbeelding).
  https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf


 • Posted on February 12, 2024 09:52 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  February 04, 2024

  Rapporten over de monitoring vaan Ammoniak met korstmossen

  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf

  Rapporten:
  BLWG Rapport 35
  Basisrapport Rode Lijst Korstmossen 2022 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
  L.B. Sparrius, H. van der Kolk & C.M. van Herk (2023) Basisrapport Rode Lijst Korstmossen 2022 volgens Nederlandse en IUCN-criteria BLWG-rapport 35. 149 pp.

  download pdf

  BLWG Rapport 34
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
  download pdf

  BLWG Rapport 33
  Landelijk Meetnet Korstmossen. Inhoudelijke rapportage 2022.
  van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2023) Landelijk Meetnet Korstmossen. Inhoudelijke rapportage 2022. BLWG-rapport 33. 14 pp.

  download pdf

  BLWG Rapport 32
  Advies stuifzandbeheer Planken Wambuis 2023-2030.
  Sparrius, L.B., M.J.P.M. Riksen & M.N. Nijssen (2023) Advies stuifzandbeheer Planken Wambuis 2023-2030. BLWG-rapport 32. 27 pp.

  download pdf | download dataset

  BLWG Rapport 31
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Gelderland in de periode 1989-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & C.M. van Herk (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Gelderland in de periode 1989-2022. BLWG-rapport 31. 109 pp.

  download pdf

  BLWG Rapport 30
  Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2021.
  van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2022) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2021. BLWG-rapport 30. 13 pp.

  download pdf

  BLWG Rapport 29
  Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri) in Natura 2000-gebied de Biesbosch.
  van der Pluijm, A., H. van der Kolk & L.B. Sparrius (2022) Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri) in Natura 2000-gebied de Biesbosch. BLWG-rapport 29. 43 pp.

  download pdf

  BLWG Rapport 28
  Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2020.
  van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2021) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2020. BLWG-rapport 28. 16 pp.

  download pdf

  BLWG Rapport 27
  Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2019.
  van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2020) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2019. BLWG-rapport 27. 18 pp.

  download pdf

  BLWG Rapport 26
  Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland 2019.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & A. Aptroot (2020) Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland 2019. BLWG-rapport 26. 100 pp.

  download pdf

 • his is a collection of historic and modern biology books. Many of these books are currently out of print and hard to obtain from public libraries or book sellers. They have either been typed or entered via optical character recognition software (OCR). I try to make them as correct as possible. If errors are detected, then please don't hesitate to inform me.

  HELP WANTED!
  All of these books are published here for common benefit, to help students of biology and teachers in learning and research, there is basically no commercial interest and the pages are free from any advertisements. To further enlarge this collection I am mostly dependent on unpaid work done by friends and helpers. All coauthors are acknowledged within the individual texts.
  If you like this site, you can support it in several ways: You may lend me historic biology books, you may help with the scanning of pages and images, you may help with verifying text that has been put through OCR, you may manually enter text etc. Before planning to help you may want to read the conventions used in this library (in German).

  http://biolib.de/

 • his is a collection of historic and modern biology books. Many of these books are currently out of print and hard to obtain from public libraries or book sellers. They have either been typed or entered via optical character recognition software (OCR). I try to make them as correct as possible. If errors are detected, then please don't hesitate to inform me.

  HELP WANTED!
  All of these books are published here for common benefit, to help students of biology and teachers in learning and research, there is basically no commercial interest and the pages are free from any advertisements. To further enlarge this collection I am mostly dependent on unpaid work done by friends and helpers. All coauthors are acknowledged within the individual texts.
  If you like this site, you can support it in several ways: You may lend me historic biology books, you may help with the scanning of pages and images, you may help with verifying text that has been put through OCR, you may manually enter text etc. Before planning to help you may want to read the conventions used in this library (in German).

  http://biolib.de/
  http://www.biolib.de/library/pdf_index_de.html
  http://www.biolib.de/library/year_index_en.html


 • http://www.bigcats.nl/gambia/

 • http://www.bigcats.nl/gambia/

 • 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  Dit boek is ontstaan na de evaluatie van 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa – een
  studie die in het najaar van 2022 verscheen. Het
  was een initiatief van Jan Bakker, Henk Everts,
  Ab Grootjans en Piet Schipper, ecohydrologen
  die de laatste halve eeuw onderzoek deden naar
  de natuurontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Aan het einde van hun loopbaan hebben
  ze een groot aantal waarnemingen van henzelf,
  studenten en medeonderzoekers gebundeld en
  geduid. Daarmee zijn het belangrijke bouwstenen geworden voor de komende grote herinrichting van het landschap (Everts et al. 2022).
  In de evaluatie van 35 jaar natuurbeheer, waarvoor de provincie Drenthe de opdrachtgever
  was, staat de ontwikkeling van de begroeiingen
  en dieren centraal. De bevindingen zelf hebben
  betekenis – natuurlijk. Die krijgt een verdiepende laag als de waarnemingen gelegd worden
  naast het gevoerde beheer. Door die feiten
  bovendien in relatie te brengen met de plek in
  het hydrologische systeem worden patronen op
  de schaal van het landschap zichtbaar die niet
  alleen iets vertellen over de Drentsche Aa of de
  Hunze, maar die in algemenere zin laten zien
  hoe ecosystemen werken. Hier, even verderop
  of in een andere regio.
  De wetenschappelijke monitoring van de
  vegetatie die aan de basis ligt van dit boe
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
 • https://mijnboekenkast.blogspot.com/2020/02/kees-kooman-nieuw-boeren-je-leent-het.html


 • https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  5 jaar beheer Drentsche Aa heeft er voor gezorgd dat grote delen van het stroomdalgebied met sprongen vooruit gegaan zijn. Zo zien we een terugkeer en uitbreiding van Blauwgrasland en Heischraalgrasland. Toch kunnen we op basis van gebiedsdekkende vegetatiekarteringen in 1982, 1995 en 2015, en veelvuldig plaatsbezoek, uitgevoerd door een team van Groningse eco-hydrologen, stellen dat bepaalde gebieden achterblijven en nieuwe en oude kwetsbaarheden risico's met zich mee brengen.
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), de provincie Drenthe en het Nationaal Park Drentsche Aa nodigen u uit om aan de hand van een reeks Storymaps de Drentsche Aa op een unieke wijze te beleven. Aan de hand van zes 'Virtuele Excursies' nemen we u op interactieve wijze mee naar enkele van Nederlands meest spectaculaire natuurgebieden.
  Het doel van de 'Virtuele Excursies is om: 1) de kwaliteiten van de Drentsche Aa op verschillende schaalniveaus te laten zien, 2) beschermde gebieden die voor bezoekers en minder-validen ontoegankelijk zijn toch toegankelijk te maken, en 3) de kwetsbaarheden te tonen van nieuwe en oude natuurwaarden en enkele oplossingsrichtingen aan te wijzen.
  https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf

 • De heren Everts, Grootjans, Bakker en Schipper kennen het gebied op hun duimpje en hebben als professionals een groot deel van hun leven aan dit gebied gewijd. Hun bevindingen tonen aan dat alle inzet van provincie, beheerders, waterschap en anderen heeft geleid tot flinke vooruitgang. Die positieve ontwikkeling is vooral te zien in het middendeel van het natuurgebied, het deel waarvan het prachtige Balloërveld de kern vormt, omzoomt door het Gasterense Diep en het Loonerdiep. Er zijn echter ook delen van de Drentsche Aa waar de natuur niet is verbeterd en nog steeds onder grote druk staat.

  Successen
  De onderzoekers zijn erg positief over de resultaten van inrichting en beheer van de middenlopen van de beken, waar grote aaneengesloten natuurgebieden zijn gerealiseerd. Daar zien we een prachtige ontwikkeling van soortenarme cultuurgraslanden naar bloemrijke hooilanden en venen. Die ontwikkeling heeft te maken met kwel, mineraalrijk grondwater dat niet langer rap wordt afgevoerd, maar in de graslanden en venen de ontwikkeling van soortenrijke plantengroei mogelijk maakt. Zo is bijvoorbeeld een heel zeldzaam natuurtype ontstaan, het kalkmoeras. Hier hebben zich tot de verbeelding sprekende plantensoorten gevestigd zoals parnassia, moeraswespenorchis en groenknolorchis. Het blijkt dat vernatting met water van goede kwaliteit echt helpt om karakteristieke natuur te herstellen. Waar de onderzoekers ook erg over te spreken zijn is het herstel van de zogenaamde blauwgraslanden en heischrale graslanden in het Eexterveld. Beide natuurtypen zijn in heel West-Europa erg zeldzaam geworden. Dat we hier een fikse uitbreiding zien, compleet met zeldzame planten en dieren die in dit soort natuur thuishoren, is een kroon op het werk van de beheerders. Al wandelend kun je hier genieten van prachtig bloeiende planten zoals welriekende nachtorchis, Spaanse ruiter en klokjesgentiaan.

  Niet overal optimaal
  De natuurontwikkeling van de boven- en benedenlopen staat nog voor uitdagingen. Doordat deze een grotere invloed van buitenaf ondervinden, is de ontwikkeling niet overal optimaal. Denk hierbij aan de uiteenlopende vereisten voor de waterstand voor landbouw en natuur. Maar ook omdat kwaliteit van het oppervlaktewater dat vanuit de landbouwgebieden door de natuurgebieden stroomt niet optimaal is voor de te behouden waarden. Bovendien zorgen ook de neerslag van stikstof en de grondwaterwinning voor extra uitdagingen in de natuur. Effecten van al deze invloeden zijn zichtbaar doordat bloemrijke graslanden verdwenen zijn en dat herstel hiervan pas kan plaatsvinden wanneer de vraagstukken die deze uitdagingen oproepen zijn opgelost.
  https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/2022/december/35-jaar-beheer-onderzoek-drentsche-aa/
  https://storymaps.arcgis.com/collections/175b56421def4eb086bbaa92fc70e60c
  Oplossingen
  De heren geven in hun uitgebreide en rijk geïllustreerde rapportage niet alleen aan wat er goed en niet goed gaat, ze geven ook oplossingsrichtingen aan. Zo bevelen ze de aanleg van zuiveringsmoerassen warm aan. Daar kan voedselrijk water uit landbouwgebieden op natuurlijke wijze gereinigd worden waardoor dat vieze water niet langer de bijzondere plantengroei aantast. Op andere plaatsen liggen nog steeds diepe sloten langs en zelfs door waardevolle natuur. Die diepe sloten moeten in de ogen van de onderzoekers zo snel mogelijk dicht zodat de verdroging van die gebieden wordt gestopt. De provincie kijkt naar de mogelijkheden om de aanbevelingen zo snel mogelijk om te zetten in een nog betere inrichting van het unieke beekdalgebied. Het Programma Natuurlijk Platteland en het Programma Natuur bieden beide aanknopingspunten voor het verbeteren van de natuurcondities van het Natura 2000-gebied.
  https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/2022/december/35-jaar-beheer-onderzoek-drentsche-aa/
  https://storymaps.arcgis.com/collections/175b56421def4eb086bbaa92fc70e60c


 • https://research.rug.nl/files/446320249/2022_EvertsETAL_Drentsche_Aa_35_jaar.pdf
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
 • https://coegroen.nl/uitgelicht/het-resultaat-van-35-jaar-beheer-en-onderzoek-van-de-drentsche-aa
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  In de jaren '60 van de vorige eeuw heeft het Drentse provinciebestuur besloten om de natuur en het landschap van het beekdal Drentsche Aa te beschermen. Daarmee is de basis gelegd voor het huidige Nationaal Park en Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Vier ecologen die het gebied al sinds de jaren '90 bestuderen, hebben de ontwikkeling van de natuur in de afgelopen decennia in beeld gebracht.

  De provincie gebruikt de bevindingen van Henk Everts, Ab Grootjans, Jan Bakker en Piet Schipper om het huidige beleid tegen het licht te houden, het beheerplan te vernieuwen en een maatregelenpakket voor het gebied op te stellen. Het Programma Natuurlijk Platteland en het Programma Natuur bieden beide aanknopingspunten voor het verbeteren van de natuurcondities van het Natura 2000-gebied.
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa
  Zeldzaam natuurtype
  In de regio zijn grote aaneengesloten natuurgebieden gerealiseerd. Daardoor is de biodiversiteit toegenomen. Zo zijn soortenarme cultuurgraslanden veranderd in bloemrijke hooilanden en venen. Die ontwikkeling is een gevolg van de aanwezigheid van mineraalrijk grondwater (kwel). Nu water in het gebied niet snel meer wordt afgevoerd, zijn nieuwe soorten opgekomen en is een heel zeldzaam natuurtype ontstaan: het kalkmoeras.

  Plantensoorten als parnassia, moeraswespenorchis en groenknolorchis komen tegenwoordig voor in het gebied. Ook herstellen de zogenaamde blauwgraslanden en heischrale graslanden zich in het gebied Eexterveld. Beide natuurtypen zijn in heel West-Europa erg zeldzaam geworden. De deskundigen zien bovendien een flinke uitbreiding van deze graslanden, compleet met zeldzame planten en dieren die in dit soort natuur thuishoren. Het gaat onder andere om de orchidee welriekende nachtorchis, de distelachtige Spaanse ruiter en de klokjesgentiaan.

  Ruimte voor verbetering
  De natuurontwikkeling van de boven- en benedenlopen van de Drentsche Aa verloopt minder succesvol. Vooral de lage waterstand en de kwaliteit van het oppervlaktewater dat vanuit de landbouwgebieden door de natuurgebieden stroomt, is een punt van zorg voor de beheerders. Daarnaast zijn bloemrijke graslanden verdwenen door de neerslag van stikstof en de grondwaterwinning.

  Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben begin 2023 een adviescommissie benoemd die zich gaat buigen over de aanpak van de Drentsche Aa. In 2019 en 2020 kwamen door hevige buien namelijk te veel gewasbeschermingsmiddelen in het beekwater. Doel is om de gestelde kwaliteitseisen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water niet meer te overschrijden in 2027.
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  Adviezen
  De vier ecologen bevelen de aanleg van moerassen aan. Daar kan voedselrijk water uit landbouwgebieden op natuurlijke wijze gezuiverd worden. Daarnaast adviseren ze om diepe sloten op een aantal plaatsen zo snel mogelijk dicht te maken om verdroging in gebieden tegen te gaan. Sommige van die diepe sloten lopen nu nog langs of zelfs door waardevolle natuur.

  Beweiden en hooien zijn bovendien zeer bruikbare beheermaatregelen. Daardoor wordt het teveel aan meststoffen aangepakt en herstelt de waterhuishouding zich. Beweiden verhoogt de variatie in structuur van de vegetatie. Een ingrijpende beheersmaatregel als plaggen zien de ecologen als een zeer ingrijpende maatregel die ook negatieve effecten kan hebben, zoals het uitputten van de zaadbankvoorraad of verstoring van het archeologische archief van de bodem.
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa


 • Voor hun analyse hebben de onderzoekers gekeken naar de ontwikkeling van diverse planten- en diersoorten en vegetatietypen over de afgelopen 35 tot 40 jaar. Zo lang werkt de overheid inmiddels aan verbetering van het authentieke beekdalenstelsel in Midden-Drenthe. Ondanks die inspanningen zijn de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water ook voor de Drentsche Aa de komende tijd niet haalbaar, verwachten de vier onderzoekers.

  'Zo zitten er nog veel meststoffen in het water. Hierdoor is het beekstelsel in feite één groot helofytenfilter waar die meststoffen zich dan in ophopen. Wat schade oplevert voor de aanwezige planten en de natuur zich onvoldoende kan herstellen.' Een oplossing zou zijn om actief zuiveringsmoerassen in te richten, met name bovenstrooms.

  Daarnaast stellen de vier ecologen vast dat vooral in het middendeel van het stroomgebied van de Drentsche Aa de natuur vorderingen maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebied Ossebroeken langs het Rolderdiep waar zich weer nieuw moeras heeft ontwikkeld. Dat lukte door meer kwelwater toe te laten en door gebieden te verschralen. Toch is ook daar de situatie kwetsbaar omdat door zomerse stortbuien een langzame verbetering in één keer kan worden gestopt als zo veel voedselrijk water toestroomt.

  Benedenloop
  Daarnaast blijkt dat in de benedenloop van de Drentsche Aa, ondanks aanpassingen in beheer en inrichting zoals in de Ydermade, de natuur er meestal nog achteruitgaat. Door diepere ontwatering in naastgelegen landbouwgebieden treden er grondwaterverliezen op zodat de natuur er verdroogt. De onderzoekers noemen ook natuurgebieden bij De Punt en in de Onnerpolder. 'Het bereiken van een gunstige staat is daar niet haalbaar.'
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  Beweiden en hooien van de beekdalen zijn de afgelopen jaren zeer bruikbare beheermaatregelen gebleken, merken de onderzoekers op. Anders dan meer schraallanden creëren, is het bijvoorbeeld in het gebied Geelbroek onder Assen beter water zo lang mogelijk vast te houden en bosontwikkeling te stimuleren. Om de situatie in het hele stroomgebied te verbeteren, zou volgens de onderzoekers het beheer op korte termijn moeten worden gericht op de laatste voedselarme infiltratiegebieden en voor de langere termijn op het opvangen van klimaatverandering.
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa

 • h
 • Posted on February 04, 2024 09:46 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  January 21, 2024

  Statistiek uit de ecologie

  Al in de middeleeuwen werden er in ons taalgebied heel wat teksten neergepend. Hoeveel dat er zijn, weet niemand, want in die duizend jaar zijn er enorm veel teksten verloren gegaan. Het is dus gissen naar hoeveel en wat voor teksten dat waren, maar dankzij de ecologie kan computationeel letterkundige Mike Kestemont (UAntwerpen) toch wat meer dan gewoon gokken.


 • https://twitter.com/Mike_Kestemont/status/1443825029624602626 Hoeveel middeleeuwse ridderverhalen zijn verloren gegaan? En waarom is een letterkundige geïnteresseerd in ecologie en biodiversiteit? Deze en andere vragen beantwoord ik in mijn gloednieuwe college voor de

 • https://meertens.knaw.nl/2022/02/17/een-derde-van-alle-middeleeuwse-europese-ridderverhalen-ging-verloren/ Februari 2022 – Een internationaal, interdisciplinair team van wetenschappers, geleid door onderzoekers van het Meertens Instituut in Amsterdam en de Universiteit van Antwerpen, ontdekte dat maar liefst een derde van alle middeleeuwse Europese ridderromans in de loop der eeuwen verloren is gegaan. Het team gebruikte voor hun berekeningen modellen uit de ecologie, voor het tellen van zeldzame soorten. In het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science doen zij nu verslag.
  https://forgotten-books.netlify.app/
  Voor wetenschappers die oudere fasen van cultuur bestuderen is het een lastig gegeven: het verleden kan enkel bestudeerd worden op basis van overgeleverde voorwerpen, maar het werkelijke aantal voorwerpen dat ooit heeft bestaan is veel groter. Dat kan zorgen voor een vertekend beeld van wat er allemaal beschikbaar was aan cultuur in vroegere samenlevingen. In de ecologie doet zich een vergelijkbaar probleem voor: zelden lukt het om alle plant- en diersoorten waar te nemen die in een gebied voorkomen. “Daarom leek het ons een boeiend idee om statistische methodes die vaak toegepast worden in de ecologie los te laten op verloren gegane literaire werken”, vertelt Folgert Karsdorp, onderzoeker bij het KNAW Meertens Instituut. “Literaire werken kunnen beschouwd worden als soorten in de ecologie, en de overgeleverde manuscripten, waarin die werken zijn opgeschreven, worden dan als waarnemingen van een soort behandeld”. https://forgotten-books.netlify.app/
 • https://meertens.knaw.nl/wp-content/uploads/2022/02/Forgotten_Books_Dutch_Meertens_Netherlands.pdf wetenschappelijke tijdschrift Science. De onderzoekers pasten daarvoor een formule toe uit een heel ander vakgebied, de ecologie. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/17/van-de-vos-reynaerde-kennen-we-maar-meer-dan-de-helft-van-alle/ Het zogenaamde ongeziene-soortenmodel, dat ontwikkeld werd door de Taiwanese biostatisticus Anne Chao, helpt wetenschappers om in te schatten hoeveel dier- en plantensoorten ze binnen een onderzocht gebied niet te zien krijgen, omdat ze te klein zijn of, zoals de sneeuwpanter, te schuw.
 • In 2023 ontdekten archeologen, bij de bouw van een hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten, de resten van een lage huiswierde en vlaknederzetting van ruim 2000 jaar oud. Deze wierde bij Bedum bleek vrij klein van omvang, zodat maar liefst 75 procent van de locatie kon worden opgegraven. Dit leverde een schat aan informatie op. De wierde functioneerde een paar honderd jaar als vetweiderij waar kalveren vetgemest werden voor een nabijgelegen bewoonde wierde. Er stond een woning op de wierde voor de boerenfamilie die de vetmesterij beheerde.
  Deze wierde, en ook de wierde in Westerwijtwerd, werden in de vierde eeuw na Christus beide verlaten. Door de vondsten te analyseren kon men de geschiedenis van de wierden in kaart brengen.

  In Museum Wierdenland is nog tot 31 januari een tentoonstelling te zien waarin wordt verteld hoe de wierde ontstond en hoe er geleefd en gewerkt werd gedurende ruim twee eeuwen vanaf het begin van de jaartelling.

  De lezing wordt gehouden op donderdag 25 januari 2024 in Museum Wierdenland in Ezinge om 20.00. Er wordt geen entree geheven, maar aanmelden is verplicht. De lezingen zijn ook online live te volgen via youtube.com/groningsebibliotheken.

  https://gic.nl/uitgaan/lezing-over-twee-verdwenen-wierden-van-ruim-2000-jaar-oud#:~:text=In%202023%20ontdekten,com/groningsebibliotheken.

 • Hoe klimaatverandering Spitsbergen in 30 jaar veranderde | Maarten Loonen | Buitenhof
  https://twitter.com/Buitenhoftv/status/1749085433630191970
  Kijk het gesprek in #buitenhof met poolbioloog
  @maartenloonen
  over welke veranderingen hij de afgelopen 30 jaar zag op Spitsbergen bij ijsberen, ganzen en gletsjers en waarom klimaatverandering hoger op de politieke en maatschappelijke agenda moet
  https://twitter.com/Buitenhoftv/status/1749085433630191970
  Poolbioloog

  ziet de gevolgen van klimaatverandering op Spitsbergen. 'Modellen zijn conservatief en houden geen rekening met de situatie nu'. 'Het is onvoorspelbaar'. Hij voelt zich machteloos 'het is heel moeilijk om mensen te overtuigen 30 jaar verder te kijken'.


 • Met De Vegetarische Slager wist Jaap Korteweg de wereld te veroveren: vleesch op de markt brengen zonder dat er een dier aan te pas komt. Producten met dezelfde smaak en structuur als de dierlijke variant. Met Those Vegan Cowboys duikt hij in het avontuur om zuivelproducten te maken met stainless steel cows: melk zonder koe. ⇨ Abonneer je nu op het YouTube-kanaal van 7DTV voor meer video’s: https://7dtv.link/YT

  00:00 - Jaap Korteweg
  01:08 - Those Vegan Cowboys
  03:42 - Onderzoeksproces: melk maken zonder koe
  07:06 - Het onderzoeksteam
  09:55 - Jaap Korteweg als boer
  11:10 - De Vegetarische Slager
  14:54 - Boeren in de toekomst
  18:32 - Met vermogen ondernemen
  26:05 - Nieuwe initiatieven

  Those Vegan Cowboys
  Met De Vegetarische Slager leerde Jaap Korteweg ons dat je heerlijk vlees kan eten zonder dat er een dier aan te pas komt. Met zijn nieuwe onderneming Those Vegan Cowboys wil hij datzelfde kunstje flikken met zuivel. Jaap: “We kijken goed wat het product koeienmelk is, waar vervolgens kaas, yoghurt, karnemelk en dagverse melk van wordt gemaakt. Hoe kan je dat doen zonder de koeien? Het voordeel is - als je niet te veel kennis van zaken hebt – dat je daar een simpele voorstelling van kan maken. Je maakt eigenlijk een koe van roestvrijstaal. Het bijzondere van een koe is dat hij vier magen heeft – wij mensen kunnen geen gras verteren een koe kan dat wel – hij maakt daar iets van wat mensen wel kunnen eten of drinken: de melk waar we dan zuivelproducten van maken. Met dat idee ben ik aan de slag gegaan.”

  Ben je benieuwd hoe Jaap Korteweg het nieuwe traject van Those Vegan Cowboys doorloopt en wanneer we de producten kunnen verwachten? Bekijk deze nieuwe aflevering bomvol tips voor ondernemers!

  Jaap Korteweg
  Jaap Korteweg is een slagerszoon en boer uit het Brabantse Zevenbergen. Hij heeft een niet zo eenvoudige droom: mensen vegetarisch vlees laten eten. Lékker vlees maar dan zonder dat er een dier aan te pas komt. Sinds 2007 werkt hij met een enthousiast team aan een Vegetarische Revolutie die de wereldvoedselvoorziening een ander aanzien geeft. Met de komst van Those Vegan Cowboys brengt hij een nieuw plantaardig zuivelmerk op de markt. Zijn missie is het maken van melk uit gras.

  Ronnie Overgoor
  Welkom op het YouTube-kanaal van 7DTV, het grootste video interviewplatform voor ondernemend Nederland! Van Won Yip tot Pieter Zwart. Van BALR. tot Swapfiets. Ronnie Overgoor gaat in gesprek met spraakmakende, opvallende en inspirerende ondernemers over hun succesverhalen én minder goede verhalen. Op dit platform vind je meer dan 1000 inspirerende interviews. Gratis en 24 uur per dag on-demand beschikbaar.

  Kijk al onze video's op: https://www.7dtv.nl
  Informatie voor bedrijven op: https://www.partner7dtv.nl
  Volg ons op Twitter: https://twitter.com/7DTVnl
  Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/7DTVNL
  Volg ons op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/7-ditches-tv/


 • vegan Journaal #26 Start venijnige anti-kweekvlees campagne in de VS
  Jan 05 2024 | 00:38:23
  In het Vegan Journaal neemt Esther Molenwijk met Pablo Moleman (ProVeg) het laatste nieuws door op het gebied van de 'eiwittransitie'. Met dit keer:Hoe succesvol is Veganuary?https://veganuary.com/wp-content/uploads/2023/03/THE-OFFICIAL-VEGANUARY-2023-PARTICIPANT-SURVEY-2.pdfMinisterie van Financiën: 6x per week vegetarisch in de bajes scheelt 2 jaarlijks miljoenhttps://www.trouw.nl/binnenland/minder-vlees-op-het-menu-in-de-bajes-dat-zou-de-overheid-miljoenen-besparen~bcacc908/Veganfluencer Tabitha Brown wint Emmy voor haar plantaardige kindershow “Tab Time”Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LxCI5ZDypEoVS opent strijd tegen lab meat https://www.porkbusiness.com/news/industry/new-national-television-ad-exposes-realities-lab-grown-meatDe website achter de campagne tegen KweekVlees: https://labmeat.comVeehouders klagen over hoge kosten omdat ze steeds meer moeten betalen om hun mest kwijt te kunnenhttps://www.boerderij.nl/erwin-wunnekink-lto-voorzitter-melkveehouderij-niet-de-boeken-in-als-mister-krimpGast: Hanneke van Ormondt (Caring Farmers) over het niet-gelukte convenant ‘dierwaardige vee

  Tok: https://www.tiktok.com/@studioplantaardig X: #StudioPlantaardig


 • https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa


 • Voor hun analyse hebben de onderzoekers gekeken naar de ontwikkeling van diverse planten- en diersoorten en vegetatietypen over de afgelopen 35 tot 40 jaar. Zo lang werkt de overheid inmiddels aan verbetering van het authentieke beekdalenstelsel in Midden-Drenthe. Ondanks die inspanningen zijn de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water ook voor de Drentsche Aa de komende tijd niet haalbaar, verwachten de vier onderzoekers.

  'Zo zitten er nog veel meststoffen in het water. Hierdoor is het beekstelsel in feite één groot helofytenfilter waar die meststoffen zich dan in ophopen. Wat schade oplevert voor de aanwezige planten en de natuur zich onvoldoende kan herstellen.' Een oplossing zou zijn om actief zuiveringsmoerassen in te richten, met name bovenstrooms.

  Daarnaast stellen de vier ecologen vast dat vooral in het middendeel van het stroomgebied van de Drentsche Aa de natuur vorderingen maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebied Ossebroeken langs het Rolderdiep waar zich weer nieuw moeras heeft ontwikkeld. Dat lukte door meer kwelwater toe te laten en door gebieden te verschralen. Toch is ook daar de situatie kwetsbaar omdat door zomerse stortbuien een langzame verbetering in één keer kan worden gestopt als zo veel voedselrijk water toestroomt.

  Benedenloop
  Daarnaast blijkt dat in de benedenloop van de Drentsche Aa, ondanks aanpassingen in beheer en inrichting zoals in de Ydermade, de natuur er meestal nog achteruitgaat. Door diepere ontwatering in naastgelegen landbouwgebieden treden er grondwaterverliezen op zodat de natuur er verdroogt. De onderzoekers noemen ook natuurgebieden bij De Punt en in de Onnerpolder. 'Het bereiken van een gunstige staat is daar niet haalbaar.'
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  Beweiden en hooien van de beekdalen zijn de afgelopen jaren zeer bruikbare beheermaatregelen gebleken, merken de onderzoekers op. Anders dan meer schraallanden creëren, is het bijvoorbeeld in het gebied Geelbroek onder Assen beter water zo lang mogelijk vast te houden en bosontwikkeling te stimuleren. Om de situatie in het hele stroomgebied te verbeteren, zou volgens de onderzoekers het beheer op korte termijn moeten worden gericht op de laatste voedselarme infiltratiegebieden en voor de langere termijn op het opvangen van klimaatverandering.
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa

 • h
 • Posted on January 21, 2024 11:00 AM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  January 14, 2024

  Landschapsbiografie Wadden nationaal Parken

  Jan Neefjes (Overland):
  Landschapsbiografie Nationaal Park Hollandse Duinen
  https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%20Hollandse%20Duinen%20DEF%20print.pdf

  https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%C3%ABnNationaleParken.php

  Lisa Timmerman (Kenniscentrum Landschap):
  Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta - Biesbosch-Haringvliet
  https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%20NLDelta%20DEF%20print.pdf

  Meindert Schroor (Bureau Varenius):
  Landschapsbiografie van het Waddengebied
  https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%20Wadden%20DEF%20print.pdf

  https://www.overland.nl/TipsLandschapsbiografie.php
  https://www.overland.nl/cavecht.php
  In de Slag bij Ane van 1227 overwonnen opstandige Drenten een leger van vooraanstaande edelen geleid door de bisschop van Utrecht (afgebeeld op dit schilderij van A.F. Zurcher). De Cultuurhistorische Atlas van de Vecht reconstrueert de locatie van de slag.
  https://www.overland.nl/atlasww.php
  https://edepot.wur.nl/248938
  Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen - Stichting Probos

  probos.nl
  https://www.probos.nl › images › pdf › rapporten
  PDF
  door J Smalbraak — http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/426.pdf. Neefjes, J. & N.W. Willemse (2009). Cultuurhistorische Atlas Winterswijk. Weesp, RAAP Archeologisch.
  https://edepot.wur.nl/248938

  https://issuu.com/provicieoverijssel/docs/atlas_van_de_vecht_lr

  https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/monumenten/TT/TT2_Vecht.pdf

  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1021271/G-H2018nr5-6_art579-Koster-De_Vecht_a-_Oerstroomdal.pdf

  In Verschenen of verdwenen, samengesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland, lees je alles over de opkomst en ondergang van 70 broedvogelsoorten van 1900 tot heden. 120 jaar aan verandering is in dit naslagwerk inzichtelijk in beeld gebracht met ruim 500 spectaculaire foto’s, verspreidingskaarten met historische gegevens en infographics over populatieaantallen. Inclusief 6 themahoofdstukken over actuele thema’s, zoals de invloed van het klimaat, biodiversiteit, de komst van exoten en een blik op de toekomst. Verschenen of verdwenen biedt niet alleen een schat aan kennis maar is ook een zeer lezenswaardig, historisch naslagwerk. Voor iedereen die van vogels houdt!
  https://www.deslegte.com/files/samples/books/9789021576459.pdf

  Nieuwsbrief Vlinderwerkgroep Drenthe https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020a.pdf

  https://vlinderwerkgroepdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020a.pdf

 • https://www.youtube.com/watch?v=IjcuqXHLyPU

  https://www.vogelsamsterdam.nl/do-21-sept-2023-2000-uur-samen-leven-met-vogels-pakhuis-de-zwijger/
  Arnout Jan Rossenaar
  https://dezwijger.nl/programma/broedplaats-amsterdam-samen-leven-met-vogels
  NU op KPN en Budget

  In 2022 verscheen de ‘Vogelatlas Amsterdam’, een inventarisatie van alle broed- en wintervogels in onze regio. Met sommige soorten gaat het ronduit slecht. Deze veranderingen worden veelal veroorzaakt door klimaat, inrichting en beheer. Daarom geeft Vogelatlas Amsterdam aanbevelingen voor een vogelvriendelijkere stad. Deze aanbevelingen voor bewoners, beheerders en beslissers staan deze avond centraal.

  Ecologisch adviseur Frank van Groen schetst de uitgangspunten voor een vogelvriendelijkere stad. Daarna geeft tuinvogelconsulent Kea Verveld van Vogelbescherming Nederland concrete tips voor je tuin, balkon of dak. Stadsecoloog Koen Wonders verkent met habitatexpert Jip Louwe Kooijmans van Sovon vogelonderzoek de potentie van natuurinclusief bouwen en de inrichting van vogelvriendelijke overgangsgebieden tussen stad en buitengebied, zoals de tijdelijke natuur op Strandeiland. Tot slot filosofeert Frank van Groen met ecoloog Arnout-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer Noord-Holland over het inrichten van vogelreservaten voor kwetsbare soorten. Heb jij hart voor vogels? Kom luisteren en praat mee!


 • BBC WinterWatch GoldCrest


  his evening, BBC Winterwatch showed our goldcrest migration research with the Motus telemetry network - what an honour to be featured in such a monumental wildlife programme!

  Do you want to know more about our songbird telemetry studies on goldcrests, starlings and skylarks? Check the details here: https://lnkd.in/gW42j5GW

  bbcwinterwatch #winterwatch #goldcrest #motuswildlifetracking #telemetry #migrationecology #ringbaanvlieland #ringbaancastricum Wageningen Marine Research Wageningen University & Research Spurn Bird Observatory Trust Ltd

  https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/marine-research/show-marine/telemetry-study-songbirds.htm
  Wageningen Marine Research and Wageningen Environmental Research, in cooperation with the ringing sites Vlieland and Castricum, conduct telemetry research into these species. Each year, we tag about thirty skylarks and thirty starlings and follow their flight movements with the MOTUS telemetry network. Preliminary results show that skylarks mainly migrate at night and often follow the coastline, although some have flown over the German Bight during spring migration. Starlings are usually active during the day and show a lot of back and forth movements, but when the conditions are right, they can cross the North Sea within a few hours.


 • https://nadaba.net/fr
  https://nadaba.net/nl
  https://nadaba.net/en
  Het doel van NADABA is om de hulpmiddelen te catalogiseren die worden gebruikt om de fauna en flora van de hele wereld te identificeren en te lokaliseren
  Elke soort hulpmiddel kan daar worden gecatalogiseerd, fysiek of virtueel: veldgidsen, atlassen, flora's, wetenschappelijke artikelen, determinatiesleutels, monografieën, boeken, websites, blogs, forums, enz.
  De bijzonder efficiënte zoekmodule maakt het mogelijk om elk hulpmiddel snel te vinden volgens de gekozen criteria: taxonomische groep, geografisch gebied en type hulpmiddel, evenals een vrij veld.
  NADABA is een participatieve site. Elke gebruiker die een account aanmaakt, kan hulpmiddelen registreren en het is voor hem mogelijk om zijn eigen bibliotheek te beheren, evenals persoonlijke lijsten zoals verlanglijsten en lijsten per geografische regio. NADABA staat nog in de kinderschoenen en heeft je nodig om zijn database te verrijken door je favoriete boeken en sites te registreren.
  Je kan nieuwe auteurs voorstellen, en ook uitgevers en geografische gebieden. Wanneer je het itemformulier invult, staan ��boven de velden auteurs, uitgevers en geografische gebieden de opties:
  • Stel een geografisch gebied voor
  • Stel een auteur / maker voor
  • Stel een nieuwe uitgever voor
   Nadaba zal evolueren dankzij de voorstellen van de gemeenschap. Dat is de doel.

  Nadaba is voor Naturalist Data Base

 • Promovideo 'De aarde beeft' van Andere Tijden/ NTR met Marlene Bakker
  De aarde beeft is de tweede documentaireserie van Andere Tijden met Winfried Baijens. In januari 2023 was Het water komt te zien, over de Watersnoodramp van 1953 en de gevolgen daarvan voor Nederland in het algemeen en Zeeland in het bijzonder.
  https://www.eemskrant.nl/andere-tijden-de-aarde-beeft-een-serie-over-groningen-met-winfried-baijens/
  De aarde beeft is op vrijdag 12, 19, 26 januari en 2 februari 2024 te zien, steeds om 20.30 uur op NPO 2.

  Aflevering 1 (vrijdag 12 januari): Schokkend veel gas
  met o.a. singer-songwriter Marlene Bakker en klokkenluider Hans Roest
  https://ntr.nl/serie/572/tekst/In+gesprek+met+presentator+Winfried+Baijens/636
  Aflevering 2 (vrijdag 19 januari): Goud in de grond
  met o.a. de politici Johan Remkes en Engel Modderman

  In het jaar dat de Groningse gaskraan definitief dichtgaat, presenteert Andere Tijden (NTR) vanaf vrijdag 12 januari op NPO 2 de nieuwe vierdelige documentaireserie De aarde beeft: over de vondst van de gasbel, het gejuich alom in Nederland, de economische bomen die tot de hemel reiken en de gevolgen en de nasleep voor de inwoners.

  Maar Groningen is meer dan gas. De aarde beeft is ook een serie over de Groningers zelf, de geschiedenis, het land en de bewoners: de luchten, melancholie, het hoge land en de oude dorpskernen. Presentator Winfried Baijens ontmoet bekende en onbekende Groningers en zoekt uit wat de provincie onderscheidt van en verbindt met de rest van Nederland. In de serie is ook veel Groningse muziek te horen.

 • In Back to your Roots volgt Steven Smit vier jonge getalenteerde Groningers die terugkeerden naar de provincie die ze eerder voor een carrière of passie ver achter zich lieten. Aflevering 1: Filmmaker Fleur Nonnekes was alle grauwe, grijze beelden die ze voorbij zag komen over de provincie Groningen moe. Haar eigen Groningen herkende ze er niet in. Ze laat zien hoe haar film 'Kon minder' een ander en kleurrijker verhaal vertelt. Back to your Roots is de YouTubeserie die hoort bij de televisieserie De Aarde Beeft.
  https://anderetijden.nl/dossier/76/De-aarde-beeft
  De Aarde Beeft is de serie van de makers van Andere Tijden over de roemruchte geschiedenis van Groningen. Over het gas, over het graan, over de herenboeren, over Fré Meis en het communisme, de Pekela's en Veendam, over al het moois in onze noordelijkste provincie. De hele serie zie je terug via https://anderetijden.nl/dossier/76/De...

  Andere Tijden, het geschiedenisprogramma over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Andere Tijden wordt gemaakt door de NTR voor NPO2. Check anderetijden.nl voor de hele afleveringen.
  https://npokennis.nl/collectie/188/de-aarde-beeft-groningen-als-wingewest
  Meer van Andere Tijden? Volg ons op:
  Onze website: https://www.anderetijden.nl/
  NPO Start: https://www.npostart.nl/andere-tijden...
  Instagram:

  https://anderetijden.nl/dossier/76/De-aarde-beeft
  / anderetijden

  Facebook:

  Fleur Nonnekes | ANDERE TIJDEN
  / anderetijden

  https://npokennis.nl/collectie/188/de-aarde-beeft-groningen-als-wingewest


 • https://npokennis.nl/collectie/188/de-aarde-beeft-groningen-als-wingewest
  https://anderetijden.nl/dossier/76/De-aarde-beeft
 • Posted on January 14, 2024 01:08 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  December 30, 2023

  Warmtewissel Tarnoc Postcode Lotteries Green Challenge www.greenchallenge.info

  1. Tarnoc is één van de 25 genomineerden van de Postcode Lotteries Green Challenge 2021. Dit is een van de grootste competities op het gebied van duurzaam ondernemen.

   Dit is een gewelidige kans om de Turbineketel verder te ontwikkelen en sneller op de markt te brengen. Begin september horen wij of Tarnoc één van de vijf finalisten is die mag strijden om de hoofdprijs tijdens de finale op 14 oktober.

   Kijk voor meer informatie op www.greenchallenge.info

  2. In plaats van af te gaan op het opruiende cherrypicking van non-experts kun je ook dit uitgebreide, recente overzichtsartikel lezen!

   klimaatverandering

   Lees het gratis: https://rdcu.be/dhHdp

  3. https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/radarbeelden-laten-zien-als-het-vuurwerk-losbarst-vliegen-vogels-alle-kanten-op~b4d3db56/
   "Met oud en nieuw zijn er gemiddeld zo'n duizend keer meer vogels in de lucht dan tijdens een normale nacht. Dat effect reikt bovendien ver: zelfs op tien kilometer afstand van vuurwerk vliegen er nog tien keer zoveel vogels op."
   https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/radarbeelden-laten-zien-als-het-vuurwerk-losbarst-vliegen-vogels-alle-kanten-op~b4d3db56/
   Het begin van 1 januari, klokslag middernacht. Terwijl de mensen in Bergen op Zoom elkaar massaal een gelukkig nieuwjaar wensen, is het nog rustig op het nabijgelegen Markiezaatsmeer. Maar dat verandert snel, zo blijkt uit de radarbeelden. Als de vuurpijlen de lucht in gaan, verlaten de 15.000 kokmeeuwen in het natuurgebied hun slaapplaats.

   Vrijwilligers van vogelonderzoeksinstituut Sovon houden al jaren via fijnmazige radarbeelden de vogeltrek bij. Dat levert ook in de nieuwjaarsnacht een hoop informatie op. Zo trekken de meeuwen bij Bergen op Zoom - voor de leek verrassend - niet westelijk, de stille wateren van de Oosterschelde op. Ze zoeken hun heil juist boven land, vooral in de bossen op de Brabantse Wal.

   “Dat is normaal gesproken het gebied waar ze hun voedsel vandaan halen”, licht Hans van Gasteren toe. Hij is als hoofd bureau natuur bij de luchtmacht betrokken bij de vogelradars op militaire vliegvelden, en tevens onderzoeker bij Sovon. “Ze mijden wel de bebouwde kom van Bergen op Zoom, waar veel vuurwerk wordt afgestoken. De meeuwen gaan op hun paniekvlucht uiteindelijk naar een plek die ze kennen.”

  4. Editor's choice and Forum:
   Patchy indirect effects of predation: predators contribute to landscape heterogeneity and ecosystem function via localized pathways
   https://twitter.com/Oikos_Journal
   https://bit.ly/40o8wg5

  5. Lezing van Prof. Dr. Thijs Kuiken, Professor of Comparative Pathology aan het Erasmus MC tijdens de Victor Westhofflezing 2023 in Nijmegen.

   Lezing van Prof. Dr. Thijs Kuiken, Professor of Comparative Pathology aan het Erasmus MC tijdens de Victor Westhofflezing 2023 in Nijmegen.

  6. Opname OBN Kennisuur Omvorming Landbouwgronden 14 dec. 2023

   Opname OBN Kennisuur Omvorming Landbouwgronden 14 dec. 2023

  7. Victor Westhofflezing 2023: Jantien de Boer

   Victor Westhofflezing 2023: Jantien de Boer


  8. Lang leve de Aarde. Oratie van Caroline Slomp, ter gelegenheid van de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geomicrobiologie en Biogeochemie aan de Radboud Universiteit, op 15 september 2023.

   Lang leve de Aarde. Oratie van Caroline Slomp, ter gelegenheid van de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Geomicrobiologie en Biogeochemie aan de Radboud Universiteit, op 15 september 2023.


  9. Klimaateffecten op de riviernatuur - welke maatregelen kun je nemen?
   Dat klimaatverandering invloed heeft op de afvoer in onze rivieren is al langer duidelijk. Hierbij krijgt vooral het toenemende risico op overstromingen veel aandacht. Met programma’s als Ruimte voor de rivier en de aanleg van klimaatbuffers wordt daarop ingespeeld. Minder belicht zijn de ecologische effecten van klimaatverandering in en langs de rivieren. Het OBN-rapport Klimaateffecten op riviernatuur geeft inzicht in de effecten, maar biedt ook handvatten voor mitigerende maatregelen. Deze film geeft kort weer welke effecten het klimaat heeft op de riviernatuur en welke maatregelen er te nemen zijn.

   Klimaateffecten op de riviernatuur - welke maatregelen kun je nemen?

  10. Victor Westhofflezing 2022: Prof. Dr. Louise Vet
   Prof. Dr. Louise Vet gaat in haar lezing in op het thema: Biodiversiteitsherstel: illusie of doorbraak?

   De 22ste Victor Westhofflezing werd uitgesproken op maandag 13 juni 2022 in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees meer op www.ru.nl/westhofflezing

   biodiversiteitsherstel #biodiversiteit #Deltaplanbiodiversiteit #RadboudUniversiteit #Westhofflezing #Biodiversiteit

   Victor Westhofflezing 2022: Prof. Dr. Louise Vet

  11. Im Süden Deutschlands ist der Winter noch in voller Pracht zu bestaunen. Doch für die tierischen Bergbewohner ist er eine scheinbar ständige Herausforderung.

   Die vielen Anpassungen in der Natur belegen: Der eisige Winter ist fester Bestandteil des natürlichen Jahreslaufs und der Lebenswelt der Arten. Sie sind an Kälte und Frost angepasst. Deswegen leiden die Tiere und Pflanzen der schneereichen Gebiete am Alpenrand besonders unter dem Klimawandel und geraten mit dem unberechenbaren Auf und Ab der Schneegrenze ins Trudeln. Wie lange noch können sie mit den klimatischen Veränderungen Schritt halten?
   https://www.ardmediathek.de/video/abenteuer-erde/winter-am-alpenrand/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtOTg5YzI2ZDMtNmE1YS00Y2U0LWFkMWMtNDMxMTlmYTE4NTA1

  12. Vor der französischen Südküste spielt sich unter Wasser ein Drama ab. Ein altes Tümmlerweibchen hat den Anschluss verloren. Als Älteste führte sie bislang ihre Gruppe an.

   Doch nun kann sie sich nicht mehr erinnern, wie sie in das Gewirr aus Fischernetzen geraten ist. Sie braucht dringend Luft zum Atmen. Wird sie nach vielen erfolgreichen Jahren als Matriarchin nun in einem Fischernetz ersticken? Dies ist nur eine von vielen, oft dramatischen Geschichten des Mittelmeers und seiner tierischen Bewohner. Und sie alle werfen die Frage auf: Hat die vielfältige Unterwasserwelt, bei all ihrer Widerstandsfähigkeit, noch eine Chance?

   Weniger anzeigen
   https://www.ardmediathek.de/video/abenteuer-erde/magisches-mittelmeer-unter-delfinen/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtYzRhNzZlMTUtNGMwZi00NDQ0LTg3MzItNDA1NjczNGIyM2E0

  13. Mitten im Pazifik liegt die Südsee - tausende Inseln meist vulkanischen Ursprungs. Wissenschaftler aus Deutschland forschen hier auf Feuerbergen, im Dschungel und unter Wasser.
   Ein altes Tümmlerweibchen hat den Anschluss verloren. Etwa 4.000 Kilometer weiter südöstlich, vor der wild zerklüfteten Küste Griechenlands, ist währenddessen der mehrfache Weltmeister im Freitauchen, Guillaume Néry, auf der Suche nach einem der seltenste
   https://www.ardmediathek.de/video/terra-x/abenteuer-suedsee/zdf/Y3JpZDovL3pkZi5kZS9QUk9EMS9TQ01TX2MwMzMxM2VkLTFjMTItNGY3Yi04ZDQ0LWJlZjU2YmNkZWQ4OQ

  14. Die Ostsee ist das jüngste Meer der Erde und erst nach der letzten Eiszeit entstanden. Es scheint so vertraut, bietet aber viele Überraschungen. Wind und Wellen formen bis heute die Ufer der Ostsee. Diese Folge führt in eine Welt aus Zehntausenden von Inseln zwischen Estland dem schwedischen Gotland und dem finnischen Schärenmeer.
   https://www.ardmediathek.de/video/expeditionen-ins-tierreich/wilde-ostsee-von-estland-bis-finnland/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9iYzg4Yzc3My02ZWMyLTQ2M2QtYjE5NC1jMmNmMGNmNDQ1MGY

  15. Op 11 juli 2022 verscheen de eerste foto van de James Webb Space Telescope. Dit beeld is het diepste en scherpste infraroodbeeld van het verre heelal tot nu toe, en bekend als Webb's First Deep Field. Dit deel van het heelal beslaat een stuk hemel dat ongeveer zo groot is als een zandkorrel die iemand op de grond op armlengteafstand houdt. Tijdens dit symposium staan we stil bij de vele verrassende ontdekkingen door deze meest gevoelige ruimtetelescoop ooit.

   De James Webb Space Telescope is 's werelds belangrijkste observatorium voor ruimtewetenschap. De telescoop wordt gebruikt om mysteries in ons zonnestelsel te bestuderen, kijkt naar verre werelden rond andere sterren, en de geeft ons toegang tot het vroege heelal, toen de eerste generaties sterren, zwarte gaten en melkwegstelsels ontstonden. Onderzoekers kunnen nu in detail de massa's, leeftijden, geschiedenis en samenstelling van de sterrenstelsels bestuderen, nu Webb op zoek is naar de vroegste sterrenstelsels in het heelal.

   Welkom door Rens Waters, hoogleraar astrofysica, Radboud Universiteit Nijmegen

   Gillian Wright, Director at the UK Astronomy Technology Centre in Edinburgh, UK - The JWST Mission and the MIRI instrument (lezing in Engels)

   Anna de Graaff, postdoc, Max Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Duitsland - Op ontdekkingsreis naar het vroege heelal met de James Webb Space Telescope

   Inga Kamp, hoogleraar stervorming, planeetvorming en chemie van sterren, Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen - Een nieuwe kijk op planeetvorming met de James Webb Space Telescope

   Michiel Min, senior onderzoeker astronomie, SRON Netherlands Institute for Space Research - De eigenschappen van exoplaneten ontrafeld met de James Webb Space Telescope
   https://www.youtube.com/live/16bG6aDe5nU
   Discussie met panel en publiek onder leiding van Rens Waters.

  16. https://ebooks.ub.rug.nl/34/
   De landschapsbiografie als bouwsteen voor de Nationale Parken van WereldklasseSinds 2015 werken overheden en maatschappelijke partijen samen aan de vernieuwing en versterking van de Nationale Parken. Doel daarvan is om de bestaande 20 parken robuuster te maken en meer allure te geven. Naast de versterking van de ecologische en landschappelijke waarden, spelen ook ver-groting van de beleefbaarheid en betrokkenheid van ondernemers en bewoners een rol, alsmede de versterking van de regionale economie. Samen moeten de Nationale Parken het visitekaartje worden van wat Nederland internationaal aan topnatuur te bieden heeft. De afgelopen jaren is er hard gewerkt. Veel Nationale Parken hebben hun ambities vergroot, zijn nieuwe allianties aangegaan en hebben nieuwe plannen gesmeed. In 2016 dongen veel gebieden mee naar de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Hieruit kwamen vier winnaars: het Nederlandse Waddengebied, de Veluwe, Nationaal Park Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. Deze vier gebieden kregen geld en ondersteuning om de plannen voor hun gebied verder uit te werken. Eén van die ondersteunende producten is deze land-schapsbiografie, waarin het verhaal van het gebied wordt verteld.

   Item Type: Book
   Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
   Series Name: 0
   Language: Dutch
   Publisher: University of Groningen
   Place of Publication: Amersfoort
   Status: Published
   Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
   Date Deposited: 02 Jun 2020 10:42
   Last Modified: 02 Jun 2020 10:42
   URI: https://ebooks.ub.rug.nl/id/eprint/34
   https://ebooks.ub.rug.nl/34/1/SchroorM-Wadden2018.pdf
   https://ebooks.ub.rug.nl/34/
   https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%20Wadden%20DEF%20print.pdf
   https://www.overland.nl/NeefjesCultuurhistorischeIJsselmeerbio.pdf

  17. https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%20Wadden%20DEF%20print.pdf
   Het Waddengebied is meer dan natuur alleen. Wat wij nu unieke natuur noemen is het resultaat van een samenspel tussen natuurlijke processen en eeuwenlang menselijk gebruik. Nog overal zijn sporen van menselijk gebruik te zien, die bijgedragen aan de landschappelijke en ecologische rijkdom van het Waddengebied: de Waddenzee, de Waddeneilanden en het Waddenland, dat zijn de door de zee afgezette kleistreken op het vasteland. Meindert Schroor is één van de grootste deskundigen op het terrein van het Waddengebied en zijn bewoners.

   Deze biografie laat uitgebreid het menselijke en historische verhaal zien van een van de mooiste Nederlandse natuurgebieden. De auteur gaat ook in op actuele verschijnselen in het Waddengebied: gentrification, de noodzaak van een hernieuwde ruimtelijke ordening, de band tussen eilanden en vasteland.

  18. NATUURLEZING: ‘INTO THE ARTIC’
   Deze avond vertelt Kees over zijn reizen naar het hoge noorden. Gebaseerd op twee bootreizen die vanuit Nederland via een aantal Schotse eilanden, Faeröer, IJsland, Jan Mayen en vervolgens langs en door het pakijs naar Spitsbergen voeren. De nadruk ligt op vogels en zeezoogdieren, maar ook het landschap, cultuurhistorie en planten komen aan bod. Veel van deze vogels komen in de winter naar onze streken, maar er zijn ook vogels die in het hoge noorden blijven zoals de ivoormeeuw, koningseider en Stellers eider.

   https://www.overland.nl/NeefjesCultuurhistorischeIJsselmeerbio.pdf

  19. https://www.youtube.com/watch?v=IjcuqXHLyPU

   https://www.vogelsamsterdam.nl/do-21-sept-2023-2000-uur-samen-leven-met-vogels-pakhuis-de-zwijger/
   Arnout Jan Rossenaar
   https://dezwijger.nl/programma/broedplaats-amsterdam-samen-leven-met-vogels
   NU op KPN en Budget

   In 2022 verscheen de ‘Vogelatlas Amsterdam’, een inventarisatie van alle broed- en wintervogels in onze regio. Met sommige soorten gaat het ronduit slecht. Deze veranderingen worden veelal veroorzaakt door klimaat, inrichting en beheer. Daarom geeft Vogelatlas Amsterdam aanbevelingen voor een vogelvriendelijkere stad. Deze aanbevelingen voor bewoners, beheerders en beslissers staan deze avond centraal.

   Ecologisch adviseur Frank van Groen schetst de uitgangspunten voor een vogelvriendelijkere stad. Daarna geeft tuinvogelconsulent Kea Verveld van Vogelbescherming Nederland concrete tips voor je tuin, balkon of dak. Stadsecoloog Koen Wonders verkent met habitatexpert Jip Louwe Kooijmans van Sovon vogelonderzoek de potentie van natuurinclusief bouwen en de inrichting van vogelvriendelijke overgangsgebieden tussen stad en buitengebied, zoals de tijdelijke natuur op Strandeiland. Tot slot filosofeert Frank van Groen met ecoloog Arnout-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer Noord-Holland over het inrichten van vogelreservaten voor kwetsbare soorten. Heb jij hart voor vogels? Kom luisteren en praat mee!

  20. BBC WinterWatch GoldCrest


   his evening, BBC Winterwatch showed our goldcrest migration research with the Motus telemetry network - what an honour to be featured in such a monumental wildlife programme!

   Do you want to know more about our songbird telemetry studies on goldcrests, starlings and skylarks? Check the details here: https://lnkd.in/gW42j5GW

   bbcwinterwatch #winterwatch #goldcrest #motuswildlifetracking #telemetry #migrationecology #ringbaanvlieland #ringbaancastricum Wageningen Marine Research Wageningen University & Research Spurn Bird Observatory Trust Ltd

   https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/marine-research/show-marine/telemetry-study-songbirds.htm
   Wageningen Marine Research and Wageningen Environmental Research, in cooperation with the ringing sites Vlieland and Castricum, conduct telemetry research into these species. Each year, we tag about thirty skylarks and thirty starlings and follow their flight movements with the MOTUS telemetry network. Preliminary results show that skylarks mainly migrate at night and often follow the coastline, although some have flown over the German Bight during spring migration. Starlings are usually active during the day and show a lot of back and forth movements, but when the conditions are right, they can cross the North Sea within a few hours.

  21. https://nadaba.net/fr
   https://nadaba.net/nl
   https://nadaba.net/en
   https://forum.inaturalist.org/t/hub-for-finding-identification-guides/38640/23
   https://nadaba.net/nl/search/results
   https://nadaba.net/nl/search/by/geo/602 5
   Not only guides, also a website
   https://nadaba.net/nl/tool/28281-inaturalist 16
   Het doel van NADABA is om de hulpmiddelen te catalogiseren die worden gebruikt om de fauna en flora van de hele wereld te identificeren en te lokaliseren
   Elke soort hulpmiddel kan daar worden gecatalogiseerd, fysiek of virtueel: veldgidsen, atlassen, flora's, wetenschappelijke artikelen, determinatiesleutels, monografieën, boeken, websites, blogs, forums, enz.
   De bijzonder efficiënte zoekmodule maakt het mogelijk om elk hulpmiddel snel te vinden volgens de gekozen criteria: taxonomische groep, geografisch gebied en type hulpmiddel, evenals een vrij veld.
   NADABA is een participatieve site. Elke gebruiker die een account aanmaakt, kan hulpmiddelen registreren en het is voor hem mogelijk om zijn eigen bibliotheek te beheren, evenals persoonlijke lijsten zoals verlanglijsten en lijsten per geografische regio. NADABA staat nog in de kinderschoenen en heeft je nodig om zijn database te verrijken door je favoriete boeken en sites te registreren.
   Je kan nieuwe auteurs voorstellen, en ook uitgevers en geografische gebieden. Wanneer je het itemformulier invult, staan ��boven de velden auteurs, uitgevers en geografische gebieden de opties:

   • Stel een geografisch gebied voor
   • Stel een auteur / maker voor
   • Stel een nieuwe uitgever voor
    Nadaba zal evolueren dankzij de voorstellen van de gemeenschap. Dat is de doel.

   Nadaba is voor Naturalist Data Base
   https://forum.inaturalist.org/t/hub-for-finding-identification-guides/38640/23

  Posted on December 30, 2023 11:18 AM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  December 19, 2023

  Inheemse soorten met wilde populaties in Groningen

  https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Attentielijst_bedreigde_wilde_bomen_en_struiken_-_Groningen
  https://wildebomen.nl/
  Een groot deel van Groningen is arm aan oude bossen en houtwallen. In het zuiden van de provincie Groningen komen drie landschappen belangrijk voor wilde bomen en struiken: de Doezemer Mieden, het Westerkwartier en in het oosten Westerwolde met het dal van de RuitenAa. De Doezemer Mieden sluiten aan op de Noordelijke Friese Wouden. Het is een waterrijk oud ontginningslandschap met zwarte elzen, zachte berk en schietwilg, met o.a. tweestijlige meidoorn, grootvruchtige meidoorn, geoorde wilg en heggenroos.

  Het Westerkwartier is nog weinig onderzocht maar herbergt zeker verrassingen waaronder meidoorns en wilde rozen. Westerwolde is een bijzonder genenbronnengebied met beekbegeleidende bosrestanten. We zien er zwarte els, es en zomereik met verder o.a. tweestijlige meidoorn, grootvruchtige meidoorn, kale struweelroos, wilde kardinaalsmuts, gewone vogelkers en Gelderse roos. Opmerkelijk is dat de hier voorkomende grootvruchtige meidoorn een andere variëteit is dan de populatie van het potkleigebied Roden-Norg. Diverse ook minder zeldzame soorten zoals Gelderse roos, gewone vogelkers, zomereik, wilde hazelaar, hondsroos, geoorde wilg, es, en eenstijlige meidoorn zijn kwetsbaar geworden. Enkele kansrijke gebieden zijn in de provincie nog niet of onvoldoende onderzocht. Aanbevolen wordt om deze ook in kaart te brengen.

  https://wildebomen.nl/
  https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Attentielijst_bedreigde_wilde_bomen_en_struiken_-_Groningen
  https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Bedreigde_wilde_bomen_en_struiken
  https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Thema/Wilde_bomen_en_struiken

  Attentielijsten per Provincie

 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Drenthe
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Friesland
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Gelderland
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Groningen
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Limburg
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Noord-Brabant
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Noord-Holland
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Overijssel
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Utrecht
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Zeeland
 • Attentielijst bedreigde wilde bomen en struiken - Zuid-Holland
 • Bedreigde wilde bomen en struiken - soortbeschrijvingen
 • EUFORGEN Genetic diversity

  Watch all the webinars hosted by EUFORGEN on different topics related to forest genetic diversity, accompanied by the best experts in the field and open to the public to generate debate, knowledge exchange and greater interaction within the forest genetics community.

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo0vLZs-7p3GGWpnqt29FivGHuG6i9xZW
  Throughout 2023, EUFORGEN has organised a series of webinars on different topics related to forest genetic diversity, accompanied by the best experts in the field and open to the public, to generate debate and knowledge exchange. You can find all the recordings on our YouTube channel!

  Tim Termaat Assesing and explaining trends and threats on different scales Trending Dragonflies
  https://wur.yuja.com/Library/e7b2a8c9-7f11-486c-a413-3140dc9ae0b8/WatchVideo/2944927

  https://www.youtube.com/@botanicalsocietyofbritaina7546
  https://www.youtube.com/watch?v=_i-ivou-NTs&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=2
  https://www.youtube.com/watch?v=wzR4Nv4oi2g&list=PL1PYIj03XG4DOyH0Cz5SoIabd9DcsmYzt&index=4
  https://www.youtube.com/watch?v=KU-sRhaNNnE&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=23

  Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen.

  (Diptera: Dolichopodidae)

  M. Pollet en H.J.G. Meuffels 2023. e-only

  Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland, wat wellicht weinigen verbaast. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen alvast dat deze atlas hiervoor een eerste stapsteen kan zijn. Want slankpootvliegen verdienen absoluut meer aandacht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. Download hem gratis via deze link.


  Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen.

  (Diptera: Dolichopodidae)

  M. Pollet en H.J.G. Meuffels 2023. e-only

  Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland, wat wellicht weinigen verbaast. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen alvast dat deze atlas hiervoor een eerste stapsteen kan zijn. Want slankpootvliegen verdienen absoluut meer aandacht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. Download hem gratis via deze link.


  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75094-403-50-jaar-jeugdbondsuitgeverij-njn-jnm-destijds-kjn-en-cjn-gratis-pdf-jbu-tabellen

  Lezingen worden door IVN Delft in samenwerking met de andere Delftse natuurorganisaties, Vogelwacht Delft en KNNV Delfland.

  Ontdekkingen en interessante waarnemingen in Delft en ruime omgeving in 2022/2023.

  Het programma voor het komende lezingenseizoen is:

  20 oktober 2022: Bomen en bossen in Delft en omgeving door Cor Nonhof.
  Voor het herbekijken van de lezing: klik op: Bomen en bossen in Delft en omgeving.

  1 december 2022: Zestig jaar Vogelwacht in Delft en omstreken! door Kees Mostert. Voor het herbekijken van de lezing: klik op: Zestig jaar Vogelwacht Delft.

  12 januari 2023: Planktonium door fotograaf en filmmaker Jan van IJken.

  9 februari 2023: Atlas van boomstad Delft / De stad als bos door professor R. van der Velde

  9 maart 2023: De Groenzoom door Cor

  13 april 2023: OnderWaterWereld Delft en omgeving door Ernst Raaphorst.

  Naar alle waarschijnlijkheid bieden we deze lezingen op 2 manieren aan: fysiek in de Papaver en online via stream via YouTube/Zoom. Houdt onze website in de gaten voor het aanmelden.

  https://www.inaturalist.org/posts/75094-403-50-jaar-jeugdbondsuitgeverij-njn-jnm-destijds-kjn-en-cjn-gratis-pdf-jbu-tabellen

  https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.19422 Ongoing convergent evolution of a selfing syndrome threatens plant–pollinator interactions

  https://www.schmetterlinge-bw.de/Lepi/Content.aspx?id=3322

  https://www.inaturalist.org/posts/75094-403-50-jaar-jeugdbondsuitgeverij-njn-jnm-destijds-kjn-en-cjn-gratis-pdf-jbu-tabellen

  https://jeugdbondsuitgeverij.nl/digitaal-archief/

  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75094-403-50-jaar-jeugdbondsuitgeverij-njn-jnm-destijds-kjn-en-cjn-gratis-pdf-jbu-tabellen'

  e vervolgen de top-10 van best gelezen NDE-nieuwsberichten in 2023. Op nr. 9: de ‘Gids voor het maken van linked data stories’. Samensteller en toentertijd RCE-trainee Marije Timmermans laat hierin zien dat je datastories en andere presentatievormen met linked data kunt zien als een gesamtkunstwerk van databeheerders, inhoudelijk specialisten en communicatieadviseurs. Ieder levert vanuit zijn of haar specialisme een bijdrage. Benieuwd welke? Lees de gids: https://bit.ly/3ICIXAr

  hashtag#nr9 hashtag#top10NDEbestgelezennieuwsberichten hashtag#erfgoed hashtag#digitaalerfgoed hashtag#netwerkdigitaalerfgoed hashtag#linkeddata hashtag#datastories Cultural Heritage Agency of the Netherlands
  https://forum.inaturalist.org/t/expanded-id-help-functionality-in-app/395

  https://www.natuurfotografie.nl/webinars


 • https://ebooks.ub.rug.nl/34/
  De landschapsbiografie als bouwsteen voor de Nationale Parken van WereldklasseSinds 2015 werken overheden en maatschappelijke partijen samen aan de vernieuwing en versterking van de Nationale Parken. Doel daarvan is om de bestaande 20 parken robuuster te maken en meer allure te geven. Naast de versterking van de ecologische en landschappelijke waarden, spelen ook ver-groting van de beleefbaarheid en betrokkenheid van ondernemers en bewoners een rol, alsmede de versterking van de regionale economie. Samen moeten de Nationale Parken het visitekaartje worden van wat Nederland internationaal aan topnatuur te bieden heeft. De afgelopen jaren is er hard gewerkt. Veel Nationale Parken hebben hun ambities vergroot, zijn nieuwe allianties aangegaan en hebben nieuwe plannen gesmeed. In 2016 dongen veel gebieden mee naar de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Hieruit kwamen vier winnaars: het Nederlandse Waddengebied, de Veluwe, Nationaal Park Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. Deze vier gebieden kregen geld en ondersteuning om de plannen voor hun gebied verder uit te werken. Eén van die ondersteunende producten is deze land-schapsbiografie, waarin het verhaal van het gebied wordt verteld.

  Item Type: Book
  Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
  Series Name: 0
  Language: Dutch
  Publisher: University of Groningen
  Place of Publication: Amersfoort
  Status: Published
  Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
  Date Deposited: 02 Jun 2020 10:42
  Last Modified: 02 Jun 2020 10:42
  URI: https://ebooks.ub.rug.nl/id/eprint/34
  https://ebooks.ub.rug.nl/34/1/SchroorM-Wadden2018.pdf
  https://ebooks.ub.rug.nl/34/

 • NATUURLEZING: ‘INTO THE ARTIC’
  Deze avond vertelt Kees over zijn reizen naar het hoge noorden. Gebaseerd op twee bootreizen die vanuit Nederland via een aantal Schotse eilanden, Faeröer, IJsland, Jan Mayen en vervolgens langs en door het pakijs naar Spitsbergen voeren. De nadruk ligt op vogels en zeezoogdieren, maar ook het landschap, cultuurhistorie en planten komen aan bod. Veel van deze vogels komen in de winter naar onze streken, maar er zijn ook vogels die in het hoge noorden blijven zoals de ivoormeeuw, koningseider en Stellers eider.

 • https://www.youtube.com/watch?v=IjcuqXHLyPU

  https://www.vogelsamsterdam.nl/do-21-sept-2023-2000-uur-samen-leven-met-vogels-pakhuis-de-zwijger/
  Arnout Jan Rossenaar
  https://dezwijger.nl/programma/broedplaats-amsterdam-samen-leven-met-vogels
  NU op KPN en Budget

  In 2022 verscheen de ‘Vogelatlas Amsterdam’, een inventarisatie van alle broed- en wintervogels in onze regio. Met sommige soorten gaat het ronduit slecht. Deze veranderingen worden veelal veroorzaakt door klimaat, inrichting en beheer. Daarom geeft Vogelatlas Amsterdam aanbevelingen voor een vogelvriendelijkere stad. Deze aanbevelingen voor bewoners, beheerders en beslissers staan deze avond centraal.

  Ecologisch adviseur Frank van Groen schetst de uitgangspunten voor een vogelvriendelijkere stad. Daarna geeft tuinvogelconsulent Kea Verveld van Vogelbescherming Nederland concrete tips voor je tuin, balkon of dak. Stadsecoloog Koen Wonders verkent met habitatexpert Jip Louwe Kooijmans van Sovon vogelonderzoek de potentie van natuurinclusief bouwen en de inrichting van vogelvriendelijke overgangsgebieden tussen stad en buitengebied, zoals de tijdelijke natuur op Strandeiland. Tot slot filosofeert Frank van Groen met ecoloog Arnout-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer Noord-Holland over het inrichten van vogelreservaten voor kwetsbare soorten. Heb jij hart voor vogels? Kom luisteren en praat mee!

 • Posted on December 19, 2023 09:23 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  December 14, 2023

  Year in Review Deep Dive — Live!

  With subtitles

  We had the privilege of hosting Sam on iNaturalist) a few weeks ago, who was visiting from Texas. One of our most enthusiastic and eloquent supporters, Sam was featured in the 2016 NPR article about iNaturalist (see link below). He talks about how he uses iNaturalist for engagement, and about its use in urban ecology.

  http://www.npr.org/sections/alltechco...

  Er is een belangrijke stap gemaakt met het bundelen van zo veel mogelijk Nederlandse en Belgische glasaaldata om een trendanalyse uit te voeren met een goede wetenschappelijke borging en context. Doel is om de robuustheid en transparantie van de kennis over glasaalintrek te vergroten, in beginsel gebaseerd op kruisnetdata. Hierdoor kunnen belanghebbenden zoals beleidsmakers, visserijsector, wetenschap en natuurorganisaties beter met elkaar in gesprek en doelgerichter samenwerken.

  Tijdens het webinar van 14 september werd dieper ingegaan op welke data er in Nederland en België beschikbaar zijn en hoe deze data zijn gebruikt. Ook werden voor het eerst resultaten uit de analyses gedeeld en besproken. Je kunt het webinar hier terugkijken.

  EUFORGEN Genetic diversity

  Watch all the webinars hosted by EUFORGEN on different topics related to forest genetic diversity, accompanied by the best experts in the field and open to the public to generate debate, knowledge exchange and greater interaction within the forest genetics community.

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo0vLZs-7p3GGWpnqt29FivGHuG6i9xZW
  Throughout 2023, EUFORGEN has organised a series of webinars on different topics related to forest genetic diversity, accompanied by the best experts in the field and open to the public, to generate debate and knowledge exchange. You can find all the recordings on our YouTube channel!

  Tim Termaat Assesing and explaining trends and threats on different scales Trending Dragonflies
  https://wur.yuja.com/Library/e7b2a8c9-7f11-486c-a413-3140dc9ae0b8/WatchVideo/2944927

  https://www.youtube.com/@botanicalsocietyofbritaina7546
  https://www.youtube.com/watch?v=_i-ivou-NTs&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=2
  https://www.youtube.com/watch?v=wzR4Nv4oi2g&list=PL1PYIj03XG4DOyH0Cz5SoIabd9DcsmYzt&index=4
  https://www.youtube.com/watch?v=KU-sRhaNNnE&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=23

  Tim Termaat Assesing and explaining trends and threats on different scales Trending Dragonflies
  https://wur.yuja.com/Library/e7b2a8c9-7f11-486c-a413-3140dc9ae0b8/WatchVideo/2944927

  https://www.youtube.com/@botanicalsocietyofbritaina7546
  https://www.youtube.com/watch?v=_i-ivou-NTs&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=2
  https://www.youtube.com/watch?v=wzR4Nv4oi2g&list=PL1PYIj03XG4DOyH0Cz5SoIabd9DcsmYzt&index=4
  https://www.youtube.com/watch?v=KU-sRhaNNnE&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=23

  Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen.

  (Diptera: Dolichopodidae)

  M. Pollet en H.J.G. Meuffels 2023. e-only

  Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland, wat wellicht weinigen verbaast. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen alvast dat deze atlas hiervoor een eerste stapsteen kan zijn. Want slankpootvliegen verdienen absoluut meer aandacht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. Download hem gratis via deze link.


  Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen.

  (Diptera: Dolichopodidae)

  M. Pollet en H.J.G. Meuffels 2023. e-only

  Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland, wat wellicht weinigen verbaast. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen alvast dat deze atlas hiervoor een eerste stapsteen kan zijn. Want slankpootvliegen verdienen absoluut meer aandacht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. Download hem gratis via deze link.


  Lezingen worden door IVN Delft in samenwerking met de andere Delftse natuurorganisaties, Vogelwacht Delft en KNNV Delfland.

  Ontdekkingen en interessante waarnemingen in Delft en ruime omgeving in 2022/2023.

  Het programma voor het komende lezingenseizoen is:

  20 oktober 2022: Bomen en bossen in Delft en omgeving door Cor Nonhof.
  Voor het herbekijken van de lezing: klik op: Bomen en bossen in Delft en omgeving.

  1 december 2022: Zestig jaar Vogelwacht in Delft en omstreken! door Kees Mostert. Voor het herbekijken van de lezing: klik op: Zestig jaar Vogelwacht Delft.

  12 januari 2023: Planktonium door fotograaf en filmmaker Jan van IJken.

  9 februari 2023: Atlas van boomstad Delft / De stad als bos door professor R. van der Velde

  9 maart 2023: De Groenzoom door Cor

  13 april 2023: OnderWaterWereld Delft en omgeving door Ernst Raaphorst.

  Naar alle waarschijnlijkheid bieden we deze lezingen op 2 manieren aan: fysiek in de Papaver en online via stream via YouTube/Zoom. Houdt onze website in de gaten voor het aanmelden.

  e vervolgen de top-10 van best gelezen NDE-nieuwsberichten in 2023. Op nr. 9: de ‘Gids voor het maken van linked data stories’. Samensteller en toentertijd RCE-trainee Marije Timmermans laat hierin zien dat je datastories en andere presentatievormen met linked data kunt zien als een gesamtkunstwerk van databeheerders, inhoudelijk specialisten en communicatieadviseurs. Ieder levert vanuit zijn of haar specialisme een bijdrage. Benieuwd welke? Lees de gids: https://bit.ly/3ICIXAr

  hashtag#nr9 hashtag#top10NDEbestgelezennieuwsberichten hashtag#erfgoed hashtag#digitaalerfgoed hashtag#netwerkdigitaalerfgoed hashtag#linkeddata hashtag#datastories Cultural Heritage Agency of the Netherlands

  https://forum.inaturalist.org/t/expanded-id-help-functionality-in-app/395

  https://www.natuurfotografie.nl/webinars


 • https://ebooks.ub.rug.nl/34/
  De landschapsbiografie als bouwsteen voor de Nationale Parken van WereldklasseSinds 2015 werken overheden en maatschappelijke partijen samen aan de vernieuwing en versterking van de Nationale Parken. Doel daarvan is om de bestaande 20 parken robuuster te maken en meer allure te geven. Naast de versterking van de ecologische en landschappelijke waarden, spelen ook ver-groting van de beleefbaarheid en betrokkenheid van ondernemers en bewoners een rol, alsmede de versterking van de regionale economie. Samen moeten de Nationale Parken het visitekaartje worden van wat Nederland internationaal aan topnatuur te bieden heeft. De afgelopen jaren is er hard gewerkt. Veel Nationale Parken hebben hun ambities vergroot, zijn nieuwe allianties aangegaan en hebben nieuwe plannen gesmeed. In 2016 dongen veel gebieden mee naar de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Hieruit kwamen vier winnaars: het Nederlandse Waddengebied, de Veluwe, Nationaal Park Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. Deze vier gebieden kregen geld en ondersteuning om de plannen voor hun gebied verder uit te werken. Eén van die ondersteunende producten is deze land-schapsbiografie, waarin het verhaal van het gebied wordt verteld.

  Item Type: Book
  Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
  Series Name: 0
  Language: Dutch
  Publisher: University of Groningen
  Place of Publication: Amersfoort
  Status: Published
  Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
  Date Deposited: 02 Jun 2020 10:42
  Last Modified: 02 Jun 2020 10:42
  URI: https://ebooks.ub.rug.nl/id/eprint/34
  https://ebooks.ub.rug.nl/34/1/SchroorM-Wadden2018.pdf
  https://ebooks.ub.rug.nl/34/


 • https://www.youtube.com/watch?v=IjcuqXHLyPU

  https://www.vogelsamsterdam.nl/do-21-sept-2023-2000-uur-samen-leven-met-vogels-pakhuis-de-zwijger/
  Arnout Jan Rossenaar
  https://dezwijger.nl/programma/broedplaats-amsterdam-samen-leven-met-vogels
  NU op KPN en Budget

  In 2022 verscheen de ‘Vogelatlas Amsterdam’, een inventarisatie van alle broed- en wintervogels in onze regio. Met sommige soorten gaat het ronduit slecht. Deze veranderingen worden veelal veroorzaakt door klimaat, inrichting en beheer. Daarom geeft Vogelatlas Amsterdam aanbevelingen voor een vogelvriendelijkere stad. Deze aanbevelingen voor bewoners, beheerders en beslissers staan deze avond centraal.

  Ecologisch adviseur Frank van Groen schetst de uitgangspunten voor een vogelvriendelijkere stad. Daarna geeft tuinvogelconsulent Kea Verveld van Vogelbescherming Nederland concrete tips voor je tuin, balkon of dak. Stadsecoloog Koen Wonders verkent met habitatexpert Jip Louwe Kooijmans van Sovon vogelonderzoek de potentie van natuurinclusief bouwen en de inrichting van vogelvriendelijke overgangsgebieden tussen stad en buitengebied, zoals de tijdelijke natuur op Strandeiland. Tot slot filosofeert Frank van Groen met ecoloog Arnout-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer Noord-Holland over het inrichten van vogelreservaten voor kwetsbare soorten. Heb jij hart voor vogels? Kom luisteren en praat mee!

 • Posted on December 14, 2023 07:07 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  December 13, 2023

  Klimaatverandering is in brede zin elke verandering in weer of klimaat over een lange periode in de geschiedenis van de Aarde. Benthic Ecosystems & Carbon Synethese (BECS) webinar: Elemental Cycling - Somes and Maite

  1. Die Maginot-Linie - Frankreichs Verteidigungsbollwerk | SWR Doku
   Die Maginot-Linie ist eine gigantische Festungsanlage: Tausende unterirdische Bunker, Artilleriewerke, Kasematten und Unterstände, die sich mehr als 700 Kilometer entlang der französischen Grenze von Belgien bis zum Mittelmeer.
   Als technische Meisterleistung gefeiert und als uneinnehmbar glorifiziert, steht sie heute auch für das Trauma der französischen Niederlage im Jahr 1940. Die Dokumentation zeichnet das Bild eines ebenso faszinierenden wie umstrittenen Bauwerks.

   Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg: 1,4 Millionen Soldaten sind gefallen, weite Teile Nordfrankreichs verwüstet. Um das Land vor einem erneuten Angriffskrieg zu schützen, setzen Politiker und Militärs auf eine stark befestigte Verteidigungslinie. Durchgesetzt wird das Projekt vom Kriegsminister André Maginot, der zum Namensgeber der Linie wird. So entsteht die Maginot-Linie mit Tausenden unterirdischer Artilleriewerke, Kasematten und Unterständen, die sich mehr als 700 Kilometer entlang der französischen Grenze von Belgien bis zum Mittelmeer erstrecken.

   Maginot-Linie: Mehr als 20.000 Bauarbeiter im Eisatz
   Der Bau verschlingt umgerechnet zwei bis drei Milliarden Euro, mehr als 20.000 Bauarbeiter sind im Einsatz. Die Maginot-Linie ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst mit damals modernster Technik und wird als uneinnehmbar gefeiert.

   Mit Hilfe von Archivmaterial und spektakulären Drohnenaufnahmen sowie Zeitzeugen, Historiker:innen und Enthusiasten vor Ort, die sich für den Erhalt der Maginot-Linie engagieren, zeichnet die Dokumentation das Bild eines ebenso faszinierenden wie umstrittenen Bauwerks.

   Diese Doku von Grit Lederer wurde am 19.09.22 im ERSTEN gezeigt in der Reihe: Geheimnisvolle Orte und trägt den Orig

  2. In deze video wordt uitgelegd hoe je een vegetatieopname kan maken. De uitleg is in het Engels. De video werd gemaakt voor het vak Geïntegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven).
  3. 0:18 / 9:55

   Hoe maak je een vegetatieopname? (professor dr. T. Ceulemans U Antwerpen)

  4. Old Plant Communities in Urban Areas, with Martin Allen
   Martin Allen (botanical surveyor and artist) delivers his talk on old plant communities and the methods he has used to uncover them, as delivered at the 2023 British and Irish Botanical Conference.

  5. Getting started with plant ID, with Natasha Foxford
   Natasha Foxford (beginner botanist) shares her story of her first year of tackling plant identification

  6. Botanical University Challenge and ID skills provision in higher education, with Sebastian StroudSebastian Stroud (Postgraduate Researcher in urban ecology, University of Leeds, with Jonathan Mitchley (Associate Professor of Field Botany, University of Reading), discusses how Botanical University Challenge (BUC) can help address the lack of field ID skills provision in higher education.
  7. SBC 2023 - Understanding Wild Pine in the Highlands – James Rainey & Jane Sayers, Trees for Life
   James and Jane close the conference with a fascinating look at Wild Pine in the Highlands, and explain how they go about investigating the provenance of ‘new’ Caledonian pinewoods not on the Caledonian Pinewood Inventory.

   For more information on the SBC, visit https://bsbi.org/scottish-annual-meeting

   For more information on Trees for Life, visit https://treesforlife.org.uk/

  8. Building Natural Capital - Third Natural Capital Report
   As we advance our model for nature recovery, community prosperity and ethical profitability, both Highlands Rewilding and the natural capital landscape around us are developing quickly. We provide an overview of these developments in our latest annual report: Building Natural Capital.

   Read the full report here:
   https://highlandsrewilding.co.uk/s/Th...

   Much is planned for the year ahead across our three ‘open air natural capital laboratories’, and as we continue our programme of in-house data gathering and research into biodiversity, greenhouse-gas and socio-economic changes, we make our outputs freely available to others where we can.

   This research has informed our land management decisions from large-scale works including peatland restoration (P31-2, 66-9), rainforest regeneration (p106, 119-20) and targeted deer control (p22-3 ), to more precise measures including mycorrhizal fungi inoculation (p33-36) and the reintroduction of ecosystem engineers, beginning, we hope, with the ‘small but mighty’ wood ant (p41-43).

   Our main environmental objectives are to generate and measure biodiversity uplift, including in terms of rare species, valuable habitats, ecosystem structure, function and resilience. We seek to re-establish natural processes where possible to facilitate these changes, while also involving local communities in our land management and its benefits.

   We hope the progress and plans reported will be of wide interest and will contribute to Scotland’s efforts to set new standards in the use of nature-based solutions for climate, biodiversity and social challenges.

  9. Annual Summer Meeting 2023 Sunday Sessions
  10. Rainforests and Peatlands: Travels around Scotland's most threatened habitats
   A talk given at the Scottish Botanists' Conference 2022 at the Royal Botanic Garden Edinburgh by Clifton Bain, Advisor to the IUCN UK Peatland Programme.

  11. SBC 2023 - Research Flashtalks
   Three researchers give rapid-fire overviews of their projects to the conference: Patricia Mrazek, Masters student at University of Edinburgh, on ‘The use of enhanced urban flower meadows to promote bee biodiversity’; Savanna van Mesag, PhD student at University of Glasgow, on ‘How does variation in the mineralogical and chemical properties of anthropogenic substrate influence plant biodiversity?’; and Connie Simon Nutbrown, a postdoctoral researcher at RBGE working on the Biodiversity Genomics Project, on ‘Telling Willows apart with DNA’.

  12. Irish Scaly Male ferns – a taxonomic study
   This talk given at the BSBI Ireland Autumn Meeting in Glasnevin National Botanic Garden on 24 September 2022, by Alison Evans.
   Here is the handout that accompanies the talk: bsbi.org/download/33687/

  13. Polypody Ferns in the British Isles; origins, ecology, distribution and identification - Rob Cooke
   Rob Cooke's workshop from the Scottish Botanists' Conference 2021. Rob works for Natural England on environmental policy. He has been interested in polypodiums for 30 years, and has been the BSBI expert (referee) on the genus for 20 years.

   https://bsbi.org/Polypodium_Crib.pdf

   See https://scottishbotanistsconference.org/ for exhibits and posters, biographies of speakers and exhibitors and other information about the conference.

  14. Ecologie van Bestuivers en Bestuiving door Dr. Margaux Boeraeve (gastprofessor U Antwerpen)
   In deze video legt Dr. Margaux Boeraeve de ecologie van bestuivers uit. Je wordt meegenomen in de wondere wereld van deze cruciale insecten met voorbeelden van verschillende soorten, hun levenscyclus en het belang van bestuiving. Je leert ook technieken hoe je zelf naar bestuivers op zoek kan gaan. Medewerker: Ward Tamsyn

  15. Ecologie, Biodiversiteit, Beheer en Herstel van Heide en Hoogveen (prof dr T. Ceulemans U Antwerpen)
   In deze video word je meegenomen naar heides en hoogvenen in België. Je leert de karakteristieke biodiversiteit kennen, de ecologie en het beheer en herstel van deze ecosystemen. Deze video is gemaakt in het kader van het vak Geïntegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven) en de vakken Fauna en Flora, Ecosysteembeheer, Ecosysteemtypes, Biodiversity Conservation en Biodiversity Restoration (U Antwerpen). Medewerkers: Dr. Aline Waterkeyn, Nicolas Verbraken, Cedric Servaes. Soms is de geluidskwaliteit wat minder door wind helaas

  16. Ecologie, Biodiversiteit, Beheer en Herstel van Bossen (prof. dr. T. Ceulemans U Antwerpen)
   In deze video word je meegenomen naar Belgische bossen. De karakteristieke biodiversiteit van verschillende bostypen wordt getoond, de ecologie wordt uitgelegd en er wordt ingegaan op het beheer en herstel van gezonde en biodiverse bosecosystemen. Deze video is gemaakt in het kader van het vak Geïntegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven) en de vakken Fauna en Flora, Ecosysteembeheer, Ecosysteemtypes, Biodiversity Conservation en Biodiversity Restoration (U Antwerpen). Medewerkers: Dr. Aline Waterkeyn, Nicolas Verbraken, Cedric Servaes.

  17. Ecologie, Biodiversiteit, Beheer en Herstel van Graslanden (prof. dr. T. Ceulemans U Antwerpen)
   In deze video word je meegenomen naar Belgische graslanden. De karakteristieke biodiversiteit wordt getoond, de ecologie besproken en het beheer en herstel van graslanden. Deze video is gemaakt in het kader van het vak Geintegreerd Veldwerk Biodiversiteit en Ecologie (KU Leuven) en Fauna en Flora, Ecosysteembeheer, Ecosysteemtypes, Biodiversity Conservation en Biodiversity Restoration (U Antwerpen). Medewerkers: Dr. Aline Waterkeyn, Nicolas Verbraken, Cedric Servaes.

  18. https://www.knaw.nl/bijeenkomsten/archief?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_231214_Agendaladder)
  19. EUFORGEN Genetic diversity

   Watch all the webinars hosted by EUFORGEN on different topics related to forest genetic diversity, accompanied by the best experts in the field and open to the public to generate debate, knowledge exchange and greater interaction within the forest genetics community.

   https://www.youtube.com/playlist?list=PLo0vLZs-7p3GGWpnqt29FivGHuG6i9xZW
   Throughout 2023, EUFORGEN has organised a series of webinars on different topics related to forest genetic diversity, accompanied by the best experts in the field and open to the public, to generate debate and knowledge exchange. You can find all the recordings on our YouTube channel!

   https://www.youtube.com/@botanicalsocietyofbritaina7546
   https://www.youtube.com/watch?v=_i-ivou-NTs&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=2
   https://www.youtube.com/watch?v=wzR4Nv4oi2g&list=PL1PYIj03XG4DOyH0Cz5SoIabd9DcsmYzt&index=4
   https://www.youtube.com/watch?v=KU-sRhaNNnE&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=23

   Tim Termaat Assesing and explaining trends and threats on different scales Trending Dragonflies
   https://wur.yuja.com/Library/e7b2a8c9-7f11-486c-a413-3140dc9ae0b8/WatchVideo/2944927

   https://www.youtube.com/@botanicalsocietyofbritaina7546
   https://www.youtube.com/watch?v=_i-ivou-NTs&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=2
   https://www.youtube.com/watch?v=wzR4Nv4oi2g&list=PL1PYIj03XG4DOyH0Cz5SoIabd9DcsmYzt&index=4
   https://www.youtube.com/watch?v=KU-sRhaNNnE&list=PL1PYIj03XG4AD0RNj3LwPRStOH7GvRCO8&index=23   Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen.

   (Diptera: Dolichopodidae)

   M. Pollet en H.J.G. Meuffels 2023. e-only

   Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland, wat wellicht weinigen verbaast. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen alvast dat deze atlas hiervoor een eerste stapsteen kan zijn. Want slankpootvliegen verdienen absoluut meer aandacht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. Download hem gratis via deze link.   Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen.

   (Diptera: Dolichopodidae)

   M. Pollet en H.J.G. Meuffels 2023. e-only

   Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland, wat wellicht weinigen verbaast. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen alvast dat deze atlas hiervoor een eerste stapsteen kan zijn. Want slankpootvliegen verdienen absoluut meer aandacht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. Download hem gratis via deze link.


   Lezingen worden door IVN Delft in samenwerking met de andere Delftse natuurorganisaties, Vogelwacht Delft en KNNV Delfland.

   Ontdekkingen en interessante waarnemingen in Delft en ruime omgeving in 2022/2023.

   Het programma voor het komende lezingenseizoen is:

   20 oktober 2022: Bomen en bossen in Delft en omgeving door Cor Nonhof.
   Voor het herbekijken van de lezing: klik op: Bomen en bossen in Delft en omgeving.

   1 december 2022: Zestig jaar Vogelwacht in Delft en omstreken! door Kees Mostert. Voor het herbekijken van de lezing: klik op: Zestig jaar Vogelwacht Delft.

   12 januari 2023: Planktonium door fotograaf en filmmaker Jan van IJken.

   9 februari 2023: Atlas van boomstad Delft / De stad als bos door professor R. van der Velde

   9 maart 2023: De Groenzoom door Cor

   13 april 2023: OnderWaterWereld Delft en omgeving door Ernst Raaphorst.

   Naar alle waarschijnlijkheid bieden we deze lezingen op 2 manieren aan: fysiek in de Papaver en online via stream via YouTube/Zoom. Houdt onze website in de gaten voor het aanmelden.

   https://www.natuurfotografie.nl/webinars

  20. LandschapsBioGrafie De Wadden LandschapsBioGeografie
   https://ebooks.ub.rug.nl/34/
   De landschapsbiografie als bouwsteen voor de Nationale Parken van Wereldklasse.
   Sinds 2015 werken overheden en maatschappelijke partijen samen aan de vernieuwing en versterking van de Nationale Parken. Doel daarvan is om de bestaande 20 parken robuuster te maken en meer allure te geven. Naast de versterking van de ecologische en landschappelijke waarden, spelen ook ver-groting van de beleefbaarheid en betrokkenheid van ondernemers en bewoners een rol, alsmede de versterking van de regionale economie. Samen moeten de Nationale Parken het visitekaartje worden van wat Nederland internationaal aan topnatuur te bieden heeft. De afgelopen jaren is er hard gewerkt. Veel Nationale Parken hebben hun ambities vergroot, zijn nieuwe allianties aangegaan en hebben nieuwe plannen gesmeed. In 2016 dongen veel gebieden mee naar de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Hieruit kwamen vier winnaars: het Nederlandse Waddengebied, de Veluwe, Nationaal Park Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. Deze vier gebieden kregen geld en ondersteuning om de plannen voor hun gebied verder uit te werken. Eén van die ondersteunende producten is deze land-schapsbiografie, waarin het verhaal van het gebied wordt verteld.

   Item Type: Book
   Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
   Series Name: 0
   Language: Dutch
   Publisher: University of Groningen
   Place of Publication: Amersfoort
   Status: Published
   Uncontrolled Keywords: Nederland, Wadden, Landschapsbiografie, Nationaal Park
   Date Deposited: 02 Jun 2020 10:42
   Last Modified: 02 Jun 2020 10:42
   URI: https://ebooks.ub.rug.nl/id/eprint/34
   https://ebooks.ub.rug.nl/34/1/SchroorM-Wadden2018.pdf
   https://ebooks.ub.rug.nl/34/

  Posted on December 13, 2023 07:08 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment