Groningen-Haren-Onnen-OnnerEs's Journal

Journal archives for November 2023

November 14, 2023

403.9e Biodiversiteit en Leefgebieden 2022

De provincie Noord-Brabant organiseert dit jaar voor de 9e keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’!

Dit symposium is voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bijvoorbeeld bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en adviesbureau’s.

Op het symposium laten we zien wat er in Brabant is bereikt rondom biodiversiteit en leefgebieden. Maar ook kansen en uitdagingen komen aan bod. Het gevarieerde programma bestaat uit lezingen, workshops en flitspresentaties.

Klik hier om de samenvattingen te downloaden. In het blok 'Programma' kan je de opname van deze dag bekijken per deel en kan je de PowerPoints downloaden.

Programma


DEEL 1, 09:45 - 11:00 UUR: bekijken

 • 09:45 uur Opening door Arno Teunissen
 • 10:00 uur Veerkracht, biodiversiteit en Bosbeheer, Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) - Download PowerPoint
 • 10:30 uur Insecten in het kronendak, Fabian Meijer (Bosgroep Zuid Nederland) en Tim Faassen (Ecologica BV) - Download PowerPoint

DEEL 2, 11:30 - 12:45 UUR: bekijken

 • 11:30 uur Nardus en Limosa; Herstel van een uniek heidelandschap met behoud van de weidevogel, Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Wim de Jong en Rob Vriends (Brabants Landschap) - Download PowerPoint
 • 12:00 uur Droog, droger het droogst, effecten op de natuur en hoe nu verder..?! Peter Voor (Natuurmonumenten) - Download PowerPoint
 • 12:30 uur Beheerder van het jaar

DEEL 3, 13:45 - 15:15 UUR: bekijken

 • 13:45 uur Flits 1: Gewone grootoorvleermuizen in de Groote Peel, Chris Driessen (Regelink Ecologie en Landschap) - Download PowerPoint
 • 13:53 uur Flits 2: Windenergie: waar wel en waar niet? Henk Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek Nederland) - Download PowerPoint
 • 14:01 uur Flits 3: Springers en tjirpers in Noord-Brabant, Roy Kleukers (EIS Kenniscentrum Insecten) - Download PowerPoint
 • 14:08 uur Flits 4: Dagvlinders in Brabant: winnaars en verliezers, Kars Veling (De Vlinderstichting) - Download PowerPoint
 • 14:15 uur Cyclische beheer in het Vlijmens ven; kansen voor waterplan en -dier?! Michiel Verhofstad (FLORON en RAVON) - Download PowerPoint
 • 14:45 uur Wat een kwabaal in de Beerze! Mark Groen (RAVON) - Download PowerPoint

DEEL 4, 15:45 - 17:00 UUR: bekijken

 • 15:45 uur Paddenstoelen - wat kan de beheerder, Peter-Jan Keizer (Nederlandse Mycologische Vereniging) - Download PowerPoint
 • 16:15 uur De opmars van de wilde kat, Bram Houben (ARK Natuurontwikkeling) - Download PowerPoint
 • 16:45 uur Afsluiting Symposium
 • 17:00 uur Borrel

Workshops

10:00-11:00 uur Wat is dat voorn vis? Mark Groen (RAVON)
Niet alle vissen zijn voorntje, bliekjes of karpers. Maar wat dat wel? In Nederland leven ruim 70 zoetwatervissoorten die er allemaal net anders uit zien. Uiterlijke kenmerken zoals de aanwezigheid van buikvinnen, vorm van (rug)vinnen, bekdraden, lichaamsvorm, stand van de vinnen ten opzichte van elkaar, ogen, bekstand, tekening en kleur kom je tijdens de workshop allemaal tegen. Samen gaan we de kenmerken bekijken en leren toepassen. Na een beetje oefenen kan iedereen een blankvoorn van een rietvoorn onderscheiden!

11:30-12:30 uur Braakballen pluizen, Eveline van der Jagt (Zoogdiervereniging)
Voor het NEM Verspreidingsonderzoek Muizen wordt door middel van braakballen van kerkuilen de verspreiding van diverse muizensoorten in de gaten gehouden. De Zoogdiervereniging werkt met veel enthousiaste vrijwilligers, verspreid over heel Nederland, die helpen met het verzamelen en uitpluizen van de braakballen. Tijdens deze workshop vertel ik alles over dit onderzoek en gaan we zelf braakballen pluizen! Hoe gaat dit in zijn werk? Waar moet je op letten? Hoe herken je de diverse soorten muizen? En hoe wordt aan de hand van deze resultaten de verspreiding van soorten als waterspitsmuis, noordse woelmuis en veldspitsmuis in kaart gebracht?

14:15-15:15 uur Determineren met de Eggelte Flora, Stef van Walsum en Petra van der Wiel (FLORON)
De Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte heeft zich jarenlang bewezen als een praktische veldgids voor het determineren van plantensoorten, dit voorjaar verscheen een nieuwe druk. In de workshop helpen wij je op weg bij het hanteren van de determinatiesleutels in het boek.

15:45-16:45 uur Steenmeel als herstelmaatregel; omgaan met (en beslissen over) kansen en onzekerheden, Maaike Weijters (Onderzoekscentrum B-ware) en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid)
Op basis van onze ervaring vanuit onderzoek, advies en beheer nemen we jullie mee in de huidige (on)zekerheden op het gebied van steenmeel als herstelmaatregel. Met een casus proberen we inzichtelijk te maken welke aanpak je als terreinbeheerder of adviseur kunt kiezen om afgewogen keuzes te maken. Door samen een aantal stappen te doorlopen, komen we uit op een (globaal) gebiedsherstelplan. ( Deze workshop is vooral geschikt voor terreinbeheerders en (ecologisch)adviseurs met enige ecologische achtergrondkennis. )

403.9e Biodiversiteit en Leefgebieden 2022

Posted on November 14, 2023 03:40 PM by ahospers ahospers | 1 comment | Leave a comment

November 28, 2023

305- Future of Butterflies Part 1 Dutch Butterfly Conservation

Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting) hosted its 5th international symposium on Future of Butterflies in Europe on the 8th and 9th of april 2021. Due to the corona pandemic, the symposium was held online. This is the recording from the 8th of april 2021. Check https://www.vlinderstichting.nl/futur... for more information.

Future of Butterflies Part 1


 • Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting) hosted its 5th international symposium on Future of Butterflies in Europe on the 8th and 9th of april 2021. Due to the corona pandemic, the symposium was held online. This is the recording from the 8th of april 2021. Check https://www.vlinderstichting.nl/futur... for more information.

  Future of Butterflies Part 1

 • The monarchs’ history is lengthy, and details are few, but it’s clear that this species has survived an extremely variable climatic history.

  The pending petition before the Department of Interior to declare the monarch butterfly a threatened species requires that we do everything we can to understand the population dynamics of this species.
  The responses of monarchs to weather events in the last two decades provide insights as to both the size of past and future monarch populations. This population dynamic has played out against a background of human-driven changes in habitats across the landscapes of eastern North America and Mexico. Unfortunately, landscapes that support monarchs are continuing to decline rapidly as a result of agricultural practices, development, and warming climates. These changes not only involve the loss of milkweeds and nectar sources needed to sustain reproduction and migration but extend to the persistence of the forests in Mexico that sustain the overwintering population. Will the monarch migration become a victim of climate change? Probably. Can we keep this from happening? Yes.

  Chip Taylor is the Founder and Director of Monarch Watch, and an Emeritus Professor in the Department of Ecology and Evolutionary Biology at the University of Kansas. Trained as an insect ecologist at the University of Connecticut, his research projects have included studies of reproductive isolating mechanisms in sulfur butterflies, reproductive and life history patterns in plants, comparative biology of European and Neotropical African honey bees and migratory behavior of monarch butterflies. In 1974, Chip Taylor established research sites and directed students studying Neotropical African honey bees (killer bees) in French Guiana, Venezuela, and Mexico. In 1992, Taylor founded Monarch Watch, an outreach program focused on education, research, and conservation relative to monarch butterflies. Since then, Monarch Watch has enlisted the help of volunteers to tag monarchs during the fall migration. Over 2 million monarchs have been tagged by volunteers since 1992. Of these, over nineteen thousand have been recovered. This program has provided many new insights into the dynamics of the fall monarch migration.


 • https://www.heeldrenthezoemt.nl/nieuws/webinar-basiskwaliteit-natuur-drenthe/
 • De 'Internationale Dag van de Biodiversiteit' is in het leven geroepen om het thema biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. Biodiversiteit is belangrijk, maar staat onder druk. Wat je niet ziet, waardeer je vaak ook niet. Om studenten en medewerkers meer te weten te laten komen over biodiversiteit en omdat dit voor de RUG een belangrijk thema is, organiseert de Green Office de Week van de Biodiversiteit van 16 tot 22 mei! https://www.rug.nl/about-ug/profile/facts-and-figures/duurzaamheid/nieuws/biodiversity-week
  Biodiversiteit bij de RUG
  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de ambitie om ecologie en biodiversiteit meer centraal te stellen. Het is de bedoeling om de biodiversiteit van RUG terreinen te vergroten door te sturen op een andere manier van beheer op basis van een doelsoortenbeleid. In de praktijk kun je hierbij denken aan watergangen met (deels) natuurlijke oevers en meer bloemrijk grasland met kruiden voor vlinders, bijen, libellen en andere insecten. Langs bosranden kunnen zogenaamde zomen en mantels worden ontwikkeld als foerageergebied voor insecten, amfibieën, reptielen, vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Dit speelt niet alleen op de Zernikecampus, maar ook bij de panden in de binnenstad zijn kansen!

  Onderzoek naar Biodiversiteit
  Niet alleen op de terreinen van de RUG wordt gekeken naar biodiversiteit. Verschillende RUG-onderzoekers doen ook onderzoek binnen dit thema en kijken onder andere naar de gevolgen van menselijk handelen op biodiversiteit, hoe nieuwe soorten ontstaan, en verschillen tussen dieren of insecten onderling. Hieronder lees je meer over het onderzoek van een aantal van hen.


 • https://www.heeldrenthezoemt.nl/nieuws/webinar-basiskwaliteit-natuur-drenthe/

 • Graag willen we jullie weer een tweetal nieuwe online-lezingen onder de
  aandacht brengen:

  Op maandag 23 mei is het de beurt aan Wim Veraghtert, die ons meeneemt
  in de bijzondere wereld van de mycofagie in het dierenrijk.
  Denk hierbij niet alleen aan zwijnen, muizen of eekhoorns die zich
  tegoed doen aan paddenstoelen, maar ook aan kleiner spul, zoals diertjes
  die aan de zwamvlok grazen. En welk effect heeft dat? Dit en meer komt
  deze avond aan de orde!
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link:

  https://us06web.zoom.us/j/81651171497#success

  Voor meer informatie over het onderwerp van deze lezing, verwijzen we
  jullie ook graag naar het volgende Nature today-bericht:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29209

  Op maandag 30 mei staat de volgende online-lezing op het programma die
  wordt verzorgd door Quincy Holzapfel. Quincy gaat ons hierin alles
  vertellen over fylogenetische boomstructuur. Deze structuur toegepast op
  schimmels vertelt je hoe soorten paddenstoelen zijn ontstaan uit
  gemeenschappelijke voorouders, net zoals diverse primaten en de mens
  zijn ontstaan uit gemeenschappelijke voorouders. Quincy is al langere
  tijd geboeid door de evolutie van schimmels. Analyse van het DNA kan
  daarbij helpen: overeenkomsten en verschillen in sequenties van de
  baseparen in bepaalde genen kunnen worden gebruikt om de mate van
  verwantschap te berekenen en dat kan weer worden gevisualiseerd in een
  stamboom.
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link: • 305- Future of Butterflies Part 1 Dutch Butterfly Conservation

 • Posted on November 28, 2023 05:00 PM by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment